Österåker

Korta fakta

Geografiskt belägen nordost om Stockholm.

Invånare år 2009: 38 720
år 2003: 36 082

Yta: 310 km2


Om kommunen

 Ungefär 75% av invånarna bor i centralorten Åkersberga. Kommunen är den största arbetsgivaren, men många pendlar till andra delar av Storstockholm för att arbeta. Till Stockholm är det ungefär tre mil.

Redan under stenåldern kom människan till Lappdal. Under vikingatiden gick Långhundraleden mellan Östersjön, Trälhavet och Uppsala igenom Österåker och dag är detta en turistled kantad av förhistoriska gravfält. Senare blev Österåker jordbruksbygd med lagom avstånd till Stockholm och därmed byggdes slott och gårdar av både bönder och adel.

Runt sekelskiftet 1900 byggdes Roslagsbanan till Åkersberga som då blev en knutpunkt. Tåget förlängdes sedan till Österskär, vid havet, och där växte det upp sommarvillor byggda av stockholmare.

I slutet av 1950-talet började det byggas bostäder även i Österåker och Åkersberga förvandlades från stationssamhälle till något av en förort...

Se www.osteraker.seAtt uppleva

Finnhamn, Husarö, Ingmarsö, Kanalmuseum, Lagnö, Ljusterö, Margaretelund, Roslagsbanan, Roslagen, Roslags-Kulla, Rydbo, Rydboholm, Siaröfortet, Tuna, Wira bruk, Åkers kanal, Åkersberga, Östanå, Östra Ryd


Åkers kanal
Kanalen byggdes 1822-24. De nuvarande slussportarna är från 1914. Trafiken var som tätast kring 1920, då över 1300 båtar passerade kanalen. Passagerarbåtstrafiken upphörde 1927, då tog det 4 timmar ätt åka mellan Brottby och Stockholm.

Sista söndagen i augusti är det Kanalens dag. Då är det fullt med aktiviteter, kanalsim, kanalmete, marknad ...

I Åkersbro finns ett kanalmuseum


Tuna
Tuna gård är en av stationerna på Roslagsbanan. Det är en gård med anor från 1600-talet. Här finns resterna av en medeltida borg, Tuna borgruin.

Rydboholms slott
Slottet har anor från medeltiden. Det tidstypiska tornet byggdes på 1400-talet, men mangårdsbyggnaden fick sitt nuvarande utseende på 1700-talet, samtidigt som den engelska parken anlades. Det är troligt att Gustav Vasa hade sin studiekammare här, han kanske t o m är född här, eftersom hans far Erik Johansson ägde gården.. Vasatornet kan besökas, liksom större delen av den engelska parken med lindalléer och vildvuxen ädellövskog som omger slottet.

Östra Ryd
Kyrkans äldsta delar, bl a sakristian, från 1300-talet och kyrkan har kalkmålningar från 1400-talet. Hör finns en stor konstsamling som slottsherrarna på Rydboholm donerat. Här finns också medeltida altarskåp och dopfunt. Kyrkan historia hänger nära ihop med Rydboholms slott. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1693. Kyrkan är faktiskt öppet mer eller mindre dagligen.

Margretelunds slott
 har Norra Europas första elsanerade café i modern tid. Caféet som ligger i gamla hönshuset, har ingen elektricitet. Västra Flyglarna har restaurerats av Länsmuseet och är ett kulturcentrum i museimiljö Slottet ligger en halvmil från Åkersberga.

Namnet kommer från riksdrotsens Gabriel Oxenstiernas hustru Margareta Bielke. Margretelund blev säteri under 1600-talets första halva och de nuvarande byggnaderna bygges i mitten av 1600-talet, även om nuvarande utseendet är från 1897. 1718 såldes gården till släkten Åkerhielm som fortfarande äger den och det är fortfarande en privatbostad.


Östanå slott
Östanå omnämns redan på 1400-talet i skrift. Den karolinska herrgården brändes av ryssarna 1719 och efter det byggdes slottet upp igen i nyklassicistisk stil, klart 1794. Slottet och barockträdgården är en helhet som sträcker sig ner mot Saltsjön. Slottet är en privatbostad och allmänheten har inte tillträde.

Wira bruk
Wira bruk grundades på 1630 av Claes Fleming och var landets första klingsmedja. Wira har tidvis haft ensamrätt att tillverka värjor åt kronan. Under 1800-talet tillverkades liar, yxor och skridskor här. Bruket var i drift till 1948. Under 1960-talet restaurerades bruket och det konstnärer flyttade hit. Idag är det en idyllisk brukmiljö med museum, kaffestuga, konstsmide och musikskådespelet Wira-spelen som visas varje sommar.

I Wira finns ett tingshus från första hälften av 1700-talet. Här höll Ökers skeppslag och senare Södra Roslagens domsaga ting ända till 1906.


Roslags-Kulla
En korsarmad kyrka som byggdes i timmer i början av 1700-talet, den kläddes senare fått panel. Timret lär ha kommit med båt från Finland. Kyrkan har en ryskinspirerad lökkupol. Det var ett svartbygge och ärkebiskopen blev så sur att han vägrade inviga kyrkan. Här finns en unik tavelsamling från 1600-talet och en lampkrona som skänktes av smederna vid Wira bruk. Klockstapeln är från 1750-talet. Från början hette den Kulla kyrka, och tillägget kom först 1885, samma år som Roslagsbanan till Rimbo invigdes.

Siaröfortet
Fortet ligger på Kyrkogårdsön i Furusundsleden. Tanken från början att fortet skulle byggas på Siarö, men det visade sig att det fanns bättre läge på den lilla Kyrkogårdsön intill. Här ligger en gammal kolerakyrkogård som gett ön dess dystra namn. Fortet byggdes i början av 1900-talet för att användas för Stockholms försvar. Denna från början hemliga befästning är insprängd i berget, väl kamouflerad av de träd och buskar som växer på ön. Från byggstarten 1916 till 1980-talets slut var detta hemligt område med landstigningsförbud. Siaröfortet skulle vara första länken i en yttre försvarslinje kring Stockholms inlopp. Med tiden kunde Siaröfortet hysa en besättning på 267 man som skulle leva under jord långa tider i sträck. Den tekniska utvecklingen med stridsflygplan och gaskrigföring gjorde att fortet betraktades som omodernt redan kring 1930. Det användes under första världskriget och även i viss mån under andra världskriget - men logementet var utdömt för boende. Kustartilleriet fanns kvar här in på 1960-talet. Inga om- eller tillbyggnader har gjorts sedan 1920-talet så man kan än känna hur det var att röra sig här då. Idag är det ett museum som man kommer till med skärgårdsbåtarna. På ön, som också var kyrkogård för öar i omgivningen, finns vandrarhem och givetvis badmöjligheter.

Ljusterö
Ljusterö är en stor ö och här finns ca 1700 bofasta och även 30 000 fritidsboende. Man kommer lättast dit genom Vägverkets färja eller Waxholmsbolaget.

Ljusterö kyrka är egentligen en knuttimrad byggnad från mitten av 1700-talet. I slutet av 1800-talet moderniserades huset och ser ut som en skärgårdsvilla med snickarglädje utifrån, men medeltida inuti.


Langö
Västra och Östra Lagnö sitter vägmässigt ihop med Ljusterö, På Östra Lagnö finns ett naturreservat.

Ingmarsö
Namnet kommer inte från en person, utan från at det vanns ett antal insjöar, inmarer, på ön, Inmars-ön blev Ingmarsö. Det äldsta skriftliga om Ingmarsö är jordaboken från 1539, där det framgår att det fanns fyra bönder här och vad de skulle betala i skatt (20 sjöfågelägg, 1 famn ved, 1 lispund smör och ½ tunna torsk). 1634 fanns det fortfarande fyra gårdar och tillsammans hade man 19 kor, 7 hästar, 2 oxar, 49 får och getter - och med detta var man en av de rikaste byarna i mellersta skärgården. Enligt husförhörslängden 1780 bodde det 70 personer på Ingmarsö, fördelade på 10 hushåll, men detta kom att öka än mer 1880 var det 33 hushåll, 133 personer. Då hade det blivit blandade yrken på de som bodde här och man exporterade ved, sand, tegel och strömming till Stockholm, på returresan tog skutorna latrintunnor för att gödsla öarnas magra tegar.

Idag bor ca 150 personer bofast här och sedan är det över 2000 sommarboende. Fortfarande finns lantbruk på ön, med betande djur, här finns också året-runt-öppen livsmedelsaffär, båtbyggeri, handelträdgård, småindustri, fiskodling, skola - dessutom finns nu även Taxi Stockholm telefonväxel på Ingmarsö.


Finnhamn
Tre öar räknas till Finnhamn: Stora Jolpan, Lilla Jolpan och Idholmen. Högst uppe på utsiktsberget står skorstenen till Rönströmska lustjakten, både som landmärke för sjöfarare och som ett minne över den punschdoftande skärgårdsepoken. Här finns vandrarhem och letar du i skogarna kanske du hittar hjortron!

Husarö
Redan på 1400-talet lotsades det här, fast det var först på 1600-talet det blev en officiell lotsplats. I lotsgårdarna från 1700-talet finns det en lotshistorisk utställning och vid ångbåtsbryggan finns Husarö handel och servering. Husarödagen firas sista lördagen i juli med skärgårdsmarknad.