Norrtälje

Korta fakta

Geografiskt belägen nordöst om Stockholm och är en del av Roslagen.

Invånare år 2009: 55 528
år 2003: 53 972

Yta: 2000 km2 vilket är 1/3 av hela Stockholms län

 


Om kommunen

På sommaren utökas befolkningen med ytterliggare 100 000 personer. I kommunen finns 10 909 öar.

Från Kapellskär kan man ta båtar både till Finland och från Grisslehamn båten till Estland.

Se www.norrtalje.seAtt uppleva

Albert Engström, Arholma, Björkö-Arholma, Blidö, Darsgärde fornborg, Edsbro, Finsta, Furusund, Grisslehamn, Hallstavik, Herräng, Heliga Birgitta, Lidö, Norrtälje, Pythagoras, Rimbo, Roslagen, Roslagsbanan, Roslagsmuseet, Singö, Sjöfartsmuseet, Skebokvarn, Skederik, Väddö, Älmsta, Ängsö


Roslagen
Det är idag svårt att säga var Roslagen börjar och slutar. Under 1500-talet började 'Roslagen' användas som en samlad benämning på hela kuststräckan och skärgården från Stockholm till Älvkarleby. Namnet Roslagen (Rodzlagen) är första gångerna belagt 1493, 1511, 1526 och 1528. Under Gustav Vasas tid användes det gamla medeltida områdesnamnet Roden parallellt. Roden däremot var ett klart avgränsat område, där speciella bestämmelser om t ex ledungsskatter gällde enligt Upplandslagen som stadsfästes 1296. Under 1300-,1400- och 1500-talen avser Roden kustsocknarna från Länna och Frötuna i sydöst till Västland och Älvkarleby i nordväst. De sydliga skeppslagen Åkers, Värmdö, Ryds och Danderyds har inte räknats till Roden. Kärnan i Roden var Frötuna, Bro, Väddö och Häverö skeppslag. Under senare delen av 1500-talet och under 1600-talet får begreppet Roden/Roslagen en vidare innebörd, så att även delar av de söderut och innanför liggande häraderna kommer att räknas dit. Roden och skeppslagen utgjorde ett försvarssystem som ingick i ledungsorganisationen och syftade till att skydda Uppland och Mälardalen från angrepp och härjningståg från östra Östersjön.

Arholma
Arholma är den nordligaste utposten i Stockholms skärgård. Hit kan man åka med Stockholms skärgårdsbåtar, men inte längre norrut. Arholma är 5 km lång

Roslagsmuseet
ligger i Norrtälje. Huset är ett gammalt gevärsfaktori från 1600-talet. Smederna var tyskar och vapnen användes i Gustav II Adolfs krig mot smedernas egna landsmän ...

I museets källare står borgmästaren som halshöggs 1632 för att han hade mördat en gravid kvinna, det sägs att han fortfarande spökar i staden.


Pythagoras
Motorfabriken tillverkade bl a tändkulemotorer mellan 1898 och 1979. Den ligger inne i Norrtälje, fem minuters promenad från Stora torget. Idag är det en förening som håller igång museiverksamhet där mycket av det gamla är bevarat. Väl sevärt!

Finsta
På Finsta gård föddes Birgitta Birgersdotter år 1303. Hon är Sveriges genom hela historien internationellt mest berömda personlighet. Hon deltog i svensk och europeisk storpolitik, besökte Europas stora vallfartsorter och nedtecknade mer än 600 "himmelska uppenbarelser", en av senmedeltidens mest lästa skrifter i hela Europa. Birgitta grundade ett kloster i Vadstena och Birgittinerkloster finns idag över hela världen. Heliga Birgitta är Sveriges enda kanoniserade helgon, helgonförklarades redan 1391, knappt tjugo år efter att hon avlidit. Heliga Birgitta är av Påven utsedd till Europas skyddshelgon. Birgitta var dotter till riddaren och riksrådet Birger Persson, lagman över Uppland och en av Sveriges rikaste och mäktigaste män och hans hustru Ingeborg Bengtsdotter av Folkungaätten. Hon föddes in i rikets maktelit. Birgitta bodde på Finsta fram till hon blev moderslös vid 11 års ålder, då hon flyttade till sin moster i Östergötland. Vid 13 giftes hon bort med Ulf Gudmarsson, lagmansson från Västergötland.

Finsta gård köpte delar av Birger Persson 1283, Från är 1317 ägde han förmodligen hela Finsta. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 1730-talet av Sven Johan Leijonmarch. Framför huvudbyggnaden ligger den heliga Birgittas bönegrotta. Enligt traditionen hade Birgitta sina första religiösa upplevelser här. Det stora flyttblocket snett emot bönegrottan har också tidvis ansetts vara Birgittas bönegrotta, där låg troligen en liten träkyrka som brann ner i början av 1500-talet. Gården ägdes då av Cecilia Månsdotter, kung Gustav Vasas mamma. Under första världskriget var militärer från Kungliga Svea artilleriregemente förlagda till Finsta. De adliga officierarna har ristat in sina namn i flyttblocket.

Finstabygden har många järnåldersgravar, fornborgar och runstenar. Det öppna landskapet var en gång en havsvk med flera forntida bosättningar på stränderna. Genom Finsta passerar en gammal pulsåder, den forna båtleden Sjuhundraleden, som band samman Östersjön med de inre delarna av landet, bland annat Uppsala, Sigtuna och Stockholm. Dagen riksväg 77 följer till stor del ledens sträckning. På rullstensåsen norr om Finsta gårds huvudbyggnader finns flera gravfält och hålvägar från järnåldern. Finsta var en betydande bygd där människor med inflytande bosatte sig allt sedan järnåldern.

Skederids kyrka byggdes i slutet av 1200-talet, antagligen av Birger Persson som gårdskyrka. Troligen både döptes och konfirmerades Heliga Birgitta i kyrkan. Efter Birgittas helgonförklaring 1391 blev Finsta och Skederid en stor vallfartsort. på 1400-talet byggdes kyrkan ut för att kunna ta emot alla pilgrimer. Kyrkoporten är oförändrad sedan 1400-talet.


Hallstavik
Hallsta pappersbruk är ett av Europas största pappersbruk. Var tidigare en av slutstationerna för Roslagsbanan.

Grisslehamn
 ligger nästan på Åland. Härifrån roddes post mellan Sverige och Åland förr och varje år sker Postrodden, en roddtävling med gamla båtar mellan Grisslehamn och Åland. Här finns Albert Engströms ateljé och museum. Fika gärna på Kalaset som ligger på vägen till alteljén. På Väddö, halvvägs mellan Älmsta och Grisslehamn, vid Norrfjäll, ligger ett annat fikaställe med lite egen karaktär, Tusen Små Grisar. Nedåt Väddö passerar man Barnens ö innan man kommer ut på Björkö, där båt går över till Arholma. Därifrån går båt tillbaka till Stockholm.

Älmsta
Orten ligger på väg ut mot Väddö. Här finns ett sjöfartsmuseum och vandrarhemmet är inrymt i Gustav IIIs karusellmålare (karusell = spektakel, teater etc) som jag tyvärr glömt namnet på (Hammarberg eller nå't sån't)

Ängsö
Ängsö nationalpark är landets minsta. Man kommer hit med båt och den ligger sydväst om Furusund. Här finns blommande ängar, beteshagar och skog. Gott om orchidéer på våren.

Lidö
Kring 1630 övertog Resare-Bengt Öxenstierna ön och uppförde ett jaktslott, som dock raserades av ryssarnas härjningar 1719 tillsammans med det mesta andra bebyggda på ön. Ett säteri byggdes på de gamla grunderna och idag finns Lidö krog här. På Lidö finns artrika lundar och opåverkade naturskogar. Vid Österhamn växer barrträden ända ner till strandkanten, det är gamla träd, en del uppåt 200 år. Det finns mycket fågel, bl a häckar fiskgjuse och duvhök på ön. Människan har också satt sin prägel på ön, militären har gjort synliga avtryck och även barnkolonier och behandlingshem.

Darsgärde fornborg
I Skederids socken ligger en fornborg som härstammar från århundradet efter Kristi födelse. Det var en imponerande anläggning med kraftiga murar som blivit påbyggda flera gånger. Innan för murarna finns ett 20-tal husgrunder, vilket tyder på att det varit en boplats, inte bara en tillfällig reträttplats utan en befäst gård. Borgen brann under 500-talet e Kr och byggdes inte upp igen. Landhöjningen hade gjort att marken börjat torrläggas nere i dalen och förmodligen flyttades bebyggelsen dit.

Vid undersökningar har man hittat keramik från slutet av bronsåldern under fornborgen, vilket tyder på att detta är den hittills äldsta kända boplatsen i trakten. Idag är det åkermark nedanför borgen, men när människor första började bosätta sig här under bronsåldern var vattennivån 15 meter högre än nu och klippan stack ut i en stor fjärd, väl skyddad av vatten från tre håll.


Edsbro
Edsbro är en gammal industrimiljö med anor från 1600-talet och många välbevarande byggnader finns kvar, bland annat masugnen.

Skebobruk
Orten ligger längs väg 76 och har idag ca 150 vinterhushåll, men betydligt fler sommarboende. Skebo Bruk är Upplands äldsta järnbruk, första hyttan vid Skeboåns fall kom till på 1400-talet, första stångjärnshammaren 1622. 30-åriga kriget skapade marknaden, Dannemoramalm och vallonsmide gav järnet en kvalitet som hela Europa ville ha. Fram till konkursen 1924, var det sotiga.bullriga, överbefolkade Skepbo urtypen för ett brukssamhälle, slutet och präglat av patriarkaliska traditioner, samtidigt levande och stolt. Här i Skebo finns ett museum över brukstiden, ursprungligen skapat av några herrar som var med under brukstiden. I slutet av 1990-talet var museet på väg att gå under p g a att byggnaden höll på att rasa. Skeboborna lagt ner oerhört arbete på sitt museum och idag är det verkligen en sevärdhet.