Värmdö

Korta fakta

Geografiskt belägen öster om Stockholm.

Invånare år 2009: 37 376
år 2003: 33 039

Yta: 439 km2 


Om kommunen

Värmdö är en del av Stockholms skärgård. Värmdö består av 10 252 öar och inget fastland, allt är öar alltså.

Värmdö koloniserades ganska sent, först under järnåldern och  det bodde då runt 250 personer här, på 30 gårdar. Värmdö nämndes första gången i skrift 1314. Det finns bara en enda runsten i kommunen, den finns vid Väsby gård, inte långt från Hemmesta. Det finns flera ryssugnar, dvs rester efter de bak- och värmeugnar som den ryska hären lämnade efter sig 1719, då den svenska kusten anfölls av ryssarna och dessa brände ner det mesta på Sveriges mellersta kustremsa.

Se www.varmdo.seAtt uppleva

Beatelund, Björnö, Boskapsön, Bullandö, Bullerö, Djurö, Grinda, Grönskär, Gustavsberg, Gällnö, Hemmesta, Hjälmö, Ingarö, Jungfruskär, Lillsved, Lådna, Långviksskär, Möja, Nämdö, Oxdjupet, Pilhamn, Roslagen, Runmarö, Sandhamn, Smörasken, Sollenkroka, Stavsnäs, Strömma, Svenska högarna, Värmdö kyrka


Gustavsberg
 ligger i Värmdö kommun. Det är centralorten med sitt runda hus mitt i centrum. Till Gustavsberg kan man åka med buss från Slussen på någon kvart eller med en ångbåt. Tar man båten kommer man igenom mycket smala sund som man undrar om båten verkligen ska kunna ta sig igenom.

Det runda huset byggdes 1954 som kommunalhus. Att det var runt hade sina fördelar med mycket ljus in i alla rum och korta avstånd och korta korridorer. Enligt ryktena var det också billigare att bygga så, men sedan blev det dyrt med möblerna... 1988 hade man dock vuxit ur huset och det runda huset är idag bibliotek och kulturhus. Högst upp finns ett kafé och utställningshall.

Gustavsbergs porslinsfabrik finns inte längre här, men ett museum som berättar om verksamheten och annan keramisk verksamhet som är väl värd att besöka. Porslinsfabriken anlades 1825 och samhället växte upp runt denna och än idag finns bruksgator kvar. Fabriken gjorde pionjärinsatser på 1940-talet genom att bygga goda bostäder för arbetare.

Fram till i mitten av 1600-talet hette Gustavsberg Farsta, vilket betyder bostället vid farleden.


Ingarö
Hembygdsmuseet finns i Pilhamn, i Ödmannska skolan. I närheten ligger också Ödmannska huset som är ett minne av Samuel Ödmann som var Carl von Linnés lärjunge.

Längst ut på Ingarö ligger Björnö som idag är ett naturreservat, men tidigare var utmark till Björnö gård. På 1700-talet fanns fyra torpställen.

Vid infarten till Kolström ligger Beatelund som är en av landets bäst bibehållna herrgårdar från karolinsk tid.

Återvall är en stenåldersboplats på Ingarö, ett stort område på 42 000 m2 beboddes för ca 5000 år sedan av ett antal människor som lämnat efter sig massor av keramikskärvor och annat. Området undersöktes redan 1913 och 1915 och man konstaterade att folk av gropkeramisk kultur bott här.


Jungfruskär
Förr (men även nu) var det goda fiskeplatser runt Jungfruskär, vilket givetvis lockade folk att bosätta sig här. Både på Jungfruskär och grannön Grönskär har det funnits torpställen. Åkerjorden var det nog inte mycket med, men mångsyssleri är ju nödvändigt för överlevnad. Naturen är mest flack, öppen hällmark och hällmarkstallskogar.

Strömma
Över Strömma kanal går en gammal klaffbro. Här finns affär, restaurang och hembygdsmuseum

Stavsnäs
Från Stavsnäs vinterhamn går Waxholmsbåtar ut i skärgården och detta är en samlingsplats innan avfärd.

Stavsnäs by ligger i sommarhamnen och här finns ett skärgårdsmuseum.


Djurö
Djurhamn ansågs som en av skärgårdens viktigaste eftersom den ansågs trygg och fri för alla oväder. Här låg den danska örlogsflottan under unionstiden och här samlade Gustav II Adolf sina fartyg före avfärd till krigen i Europa.

Sollenkroka
Jöns Olofsson bodde i Sollenkroka by och han 1616 upptäckte segelleden genom Gällnö port. Idag är det en mellanstation mellan bussen från Slussen och skärgårdsbåtar.

Hemmesta
är troligen ett namn med ursprung från järnåldern och Heimers boställe.

Värmdö kyrka
Kyrkan är byggd på 1300-talet och ligger på Värmdölandet. Det är en gråstenskyrka, byggd som ensidig salskyrka, med tillbyggda sidoskepp. klockstapeln är fristående och här finns också kyrkstall. Intill ligger sockenstugan och Värmdö skeppslags fornminnesföreningens museum. Strax efter kyrkan ligger en av de äldsta byskolorna, Kyrkskolan från 1870. Även Tingshuset ligger vid kyrkan, här hölls skilsmässoförhandlingarna mellan August Strindberg och Siri von Essen, Strindberg bodde då på Brevik gård.

Lillsved
är från början en medeltida gård. Namnet betyder Lilla svedjan. Det var alltså en nyodling, man högg ner skogen och svedjebrände så man kunde så i askan. 1905 köpte Josef Sachs (NKs grundare) gården som ett sommarnöje. Carl Ernfrid Carlberg köpte den upprustade gården 1934 och skänkte den till Svenska gymnastikförbundet. Tre år senare invigdes Lillsveds gymnastikfolkhögskola. Gymnastiksalen är i funkisstil och ansågs vara Europas största och mest moderna när den byggdes. Från Lillsved har man en vidunderlig utsikt över Saxarfjärden.

Smörasken
Smörasken är ett försvarsverk från 1700-talet som ligger på ena sidan Oxdjupet.


Oxdjupet
 ligger mellan Värmdö och Vaxholm och på var sin sida stranden ligger de gamla försvarsverken Smörasken och Fredriksborg. Fredriksborg byggdes 1724-36 och har 6 m tjocka murar. Oxdjupet är det djupaste sundet in till Stockholm. Det har setts som ett hot för Stockholms försvar, eftersom fienden kunde ta sig in denna väg. Redan Gustav Vasa beordrade att Oxdjupet skulle fyllas igen, vilket man höll på med i 300 år, till 1839 – världens längsta beredskapsarbete ... När det var igenfyllt insåg man plötsligt att Oxdjupet behövdes för den ökade kommersiella trafiken med större fartyg, så man satte igång att muddra bort det som tagit 300 år att få dit.


Bullandö
Östersjöns största marina finns på Bullandö. Här finns också en krog som är värd att besöka.

Gällnö
Ett naturreservat med omväxlande natur - klippor. ängar, sandstränder. Jordbruksbygd med ett trettiotal bofasta, det bedrivs alltså fortfarande jordbruk på ön. Den gamla skärgårdsbyn är bevarad. Brännholmen har bra badvikar och det finns jättegrytor och ryssugn bevarade på ön.

Grinda
Bebyggelse har det funnits här sedan medeltiden. På 1500-talet fanns det en skattebonde på ön. 1906 köpte häradshövding och Nobelstiftelsens första direktör Henrik Santesson ön och byggde en gulmålad jugendvilla i sten. 1944 köpte Stockholm stad ön för att ge stockholmarna rekreationsområde och här byggdes en stugby och tältplats och det blev sommarläger för flickor.

Det tar bara en halvtimme från Stockholm med båt till Grinda och här finns bra bad, både klipp- och sandbad och både skog och öppna ängar. Det anses vara en barnvänlig ö och här finns mycket service, bl a värdshus.


Lådna
Namnet kommer från ordet ludna och syftar på växtligheten. Här finns ett antal permanenthushåll och jordbruket lever vidare. Vid Karlshems brygga finns affär och Fyrbåken som byggdes av Frälsningsarmén i början av 1900-talet. Stora Kalholmens vandrarhem byggdes redan 1914 och var skärgårdens första.

Hjälmö
lär ha fått sitt namn av de på stolpar vilande tak under vilka man förvarade säd och hö. Jordbruket lever vidare här och det finns ett antal permanent boende på ön.

Möja
Man tror att Möja fick fast befolkning under vikingatiden. Myghi omnämns i Kung Valdemars seglingsbeskrivning från 1200-talet. Antagligen fanns det då fiskare som bodde här och använde ön som bas för sitt fiske. 1543 berättas det att by Berg har fem gårdar och att det fanns ytterliggare sju gårdar på Möja. Ryssarna brände Möja 1719 och de använde Möja som någon form av postering. Som mest hade Möja 700 invånare, detta var i början av 1900-talet och man levde av fiske och jordgubbsodling och hade givetvis en del självhushåll av annan art. Idag bor det ungefär 300 personer permanent men på sommaren bor mångdubbelt fler.

Möja är 7 km lång och 3,5 km bred och här finns tre insjöar. På Möja finns skog medsvårframkomlig terräng likväl som myrmark av norrländsk typ. Eftersom det är en fiskebygd ligger byarna i de skyddande vikarna och därför finns det inte så bra badstränder här.


Sandhamn
Ön består av sand med avbrott för glest utspridda urbergsknallar som går i dagen. Sandön som den egentligen heter var en obebodd betesholme för nötkreatur från en närliggande ö, men så småningom växte det lilla samhället Sandhamn upp runt sjöfarten, med lots, tullare och krogar. I hamnen låg segelfartyg i väntan på bättre vindar. I slutet av 1800-talet började Sandhamn trafikeras med ångbåt och sommargäster som Albert Engström, Anders Zorn, August Strindberg ...

1897 bestämde Kungliga Svenska Segelsällskapet att ordna internationella kappseglingar i Sandhamn för att fira kung Oscar IIs 25-årsjubileum som regent. Sedan dess är Sandhamn känd som internationell seglarmetropol. Här är start och mål för Gotland Runt.

På 1800-talet var den fasta befolkningen uppåt 300, men sedan dess har tullstationen stängts och sjöfartsverket har minskat antalet anställda här. Nu är antalet boende under 100. I byn finns flera intressanta byggnader som tull- och lotsstugor från 1700-talet, det pampiga tullhuset byggdes 1752, sommarvillor från sekelskiftet 1900. Nordväst om kapellet finns en jättegryta som kallas Havsfruns grotta.


Runmarö
En sommarö som man når efter några minuters båtfärd från Stavsnäs vinterhamn. Runmarö är en av de större öarna i skärgården och har varit bebodd länge och här finns dagis och skola likväl som affär, post, kiosk, bageri och krog. Klara kloster fick ön i gåva av Magnus Ladulås. Här bodde Strindberg under tre somrar, han bodde i ena huset och den tidigare hustrun i huset tvärs över med barnen...

Runmarö är botaniskt intressant och är kalkrik. Här finns många orkidéer, och den mystiska insjön Silverträsk med sina köttätande örter. Denna insjö är en av nio på ön. Kalkbrottet var leverantör till slottet Tre Kronor. På Telegrafberget i Solberga fanns en optisk telegraf som bland annat användes under kriget mot Ryssland 1809-11, redan på 1700-talet fanns det vårdkase här.


Grönskär
Den ligger tre sjömil ost om Sandhamn. På 1500-talet var det kronohamnsfiske. På 1600-talet fanns det en spirbåk som 1770 ersattes av en fyr av granit och sandsten. Här bodde tre familjer året runt för att sköta fyren. Fyren är mycket speciell och anses så vacker att den kallas Östersjöns drottning. Fyren släcktes 1961, men sedan 2000 så lyser fyren grönt ljus istället.

Nämndö
Namn som Knarrhamn och Bunkvik visar att denna ö har varit besökt sedan läge, knarr är en typ av vikingaskepp och bunke är fornnordiska namnet för lastutrymme. Östanvik är den by som varit central på ön, här finns bebyggelse från 1700-talet och lantbruket Östanviks gård. Västerby är antagligen den äldsta bosättningen. Idag bor ca 100 permanent på ön. I Sand finns skola, dagis, bibliotek och i Solvik finns affär, apotek, post och krog.

Ön är stor, skogig och höglänt och här finns gott om älg, dovhjort och räv på ön som är bilfri. Det är en kalkrik ö med 17 arter orkidéer. Nämdö böte är ett 42 m högt utsiktsberg och på bergen från bryggan finns vackra bergformationer med gammal urkalksten.


Mörtö-Bunsö
På sjökortet finns ett hus utsatt, det är det Stora huset, som ligger 49 m ö h och ser ut som ett örnnäste överst på ön. Från huset har man utsikt ner till Ornö, Huvudskär likväl som upp till Sandhamn och Saltsjöbaden. Det är ett jugendhus, byggt 1905 i tung allmogestil av advokat Georg Otto Segerstråhle. I stora rummet finns inbyggda lavar i två våningar längs väggarna. Efter byggherren tog en annan advokat över, Vilhelm Hellberg som var sambo med skådespelaren Karin Lindberg och hennes systrar var gifta med Tor Bonnier och Hjalmar Bergman och släkten och annat känt folk samlades här om somrarna. Efter ryska revolutionen blev Hellberg ombud för Sovjets intressen i Skandinavien, då samlades svenska och ryska kommunister på ön och gjorde upp affärer, bl a då Sovjet köpte 100 lokomotiv från Trollhättan - betalning i guld. Hellberg lär ha hyrt in en passagerarbåt från Mälaren, Eskilstuna III, för att bryta handelsblockaden mot Sovjet, på tredje resan sprängdes fartyget av en mina eller torped och utnämndes till sovjetisk 'hjältebåt'. Enligt obekräftade rykten lär tsarens kronjuveler finnas gömda på ön ...

Bullerö
En ögrupp med nära 900 öar, kobbar och skär. Först 1653 omnämns det permanent boende på Bullerö, vad som fanns här innan är okänt. År 1866 gjordes laga skifte över Bullerö by, som låg vid Hemviken. Då fanns här 16 små åkerlappar där man odlade bl a potatis och rotfrukter. Träplogarna drogs av byborna själva, eftersom man inte hade råd att föda en häst under vintern. Fisket var givetvis huvudnäringen, men sjöfågel- och säljakt fanns ju givetvis också. Sedan 1967 är Bullerö naturreservat.

1908 köpte Bruno Liljefors ön och lät bygga en jaktstuga som ofta kom att användas som festlokal på somrarna. "Bullerölaget", med bl a Anders Zorn, Albert Engström, Axel Sjöberg, Carl Cederström, gjorde under början av 1900-talet skärgården vida känd. Bullerön vackra natur satte också värdefulla spår i Liljefors konstnärliga skapande. Han anlade också en damm för att kunna studera fåglar i lugn och ro. Liljefors stuga är numera museum och det finns en naturslinga som berättar om Bulleröarnas flora, fauna, historia och geologi. 1923 tog affärs- och tidningsmannen Torsten Kreuger över.


Långviksskär
Ögruppen hörde under gården Långvik på norra Nämdö och var troligen utan fast befolkning ända in på 1700-talet. År 1800 såldes hela Långvikskär till en bonde från Blidö. Hans tre döttrar gifte sig och slog sig ner här och byggde upp en liten by på östsidan. Vid sekelskiftet hundra år senare bodde 20-25 personer på ön. Konstnären Axel Sjöberg bodde här sommartid från 1890-talet och påföljande 40 år. Den amerikanska ministern W W Thomas roddes hit från Sandhamn en kall aprildag i blåst och minusgrader, för att under två dagar skjuta ejder (det bidde 72 st!). W W Thomas köpte senare huvuddelen av ön och bodde långa perioder i Sverige och här på ön. Han skrev en bok om Sverige och om Långviksskär skrev han: "Mot aftonen komma alla nötkreaturen simmande hem till Långviksskär, lyftande hornen i vädret och otåligt piskande vattnet med svansen. De tycktes mig alltid vara grymma odjur från djupet, hvilka hotade vår fredliga ö med ett fruktansvärt fientligt anfall. Det var en verklig lättnad när de glatta och drypande af vatten, kommo upp på stranden och jag i dem kunde igenkänna gamla vänner."

Boskapsön
Detta var förr en betesholme under Östanviks gård på Nämndö. Först 1863 kom de första bofasta på Boskapsön, en torpare från Nämndö flyttade dit. Det fanns dock inte mycket att odla på, utan det var nog mest fiske och kanske lite djur som gav jord/gödsel till potatislandet. Än idag är ön bebodd - av Skärgårdsstiftelsens tillsynsman.

Svenska högarna
Redan under 1400-talet var det ett frekventerat fiskeskär och man kan uttyda av de medeltida stadgarna att det måste varit en av skärgårdens viktigaste fiskeplatser. Navigeringen förbi det grunda vattnet har alltid varit besvärlig och i slutet av 1700-talet startade lotsningen och än idag är Svenska Högarna åretrunt bemannad. 1855 byggdes en båk som 1874 ersattes med den nuvarande fyren. Fyren är en stålkonstruktion, den enda Heidenstamfyr som finns i Stockholms skärgård (Verner von Heidenstams pappa konstruerade den). På ön fins det två trojeborgar (labyrinter) - är de gjorda av fiskare i rituellt syfte? Det finns också två jättegrytor som kallas Jättegubbens byxor. Av och till finns det fler öar här - öar som bara finns ibland, man har förklarat det med synvillor som sol och vatten ger i visst sken, men det konstiga är att man kan märka närvaron av öarna när man är ute på sjön, helt plötsligt kan man vara i lä av ön ... Häckningsplats för sillgrissla och labb.