Tyresö

Korta fakta

Geografisk belägen sydost om Stockholm

Invånare år 2009: 42 332
år 2003: 39 953

Yta: 69 km2 


Om kommunen

Under 1920-talet bodde här bara 700 personer. Under 1960-talet fyrdubblades befolkningen...
Av kommunens areal är en tredjedel vattenområden.

Här finns inga genomfartsleder för Tyresö ligger i en 'återvändsgränd' resmässigt. Här finns dock upplevelser som gör det värt att besöka.

Tyresö kommun består till största delen av det gamla Tyresögodset med torp och utgårdar. Tyresö kommun var i början av 1900-talet var en jordbruksbygd med få invånare. Under 1950-talet ökade trycket på kommunen att göra något åt bostadssituationen. Man tog då ett beslut att från Tyresögodset köpa ett större markområde vid Bollmora. Pengar var dock ett problem, men så småningom så tillkom ”Lex Bollmora” och genom denna kunde ett kommunalt bostadsbolag bygga utanför den egna kommunen, dvs Stockholmsbolagen byggde i Tyresö. Bollmora fick dock dålig klang och man har i de flesta fall bytt ut namnet mot Tyresö, t ex heter inte centralorten Bollmora centrum längre  utan Tyresö centrum. Centrumet fick utmärkelsen Årets centrum i början av 1990-talet.

Tyresö är känt i skrifterna från 1369, då det skrevs Thyrisedh och 1409 Thyrisedhe, senare Töresö och Töresiö. Vid denna tid var Erengissle Nilsson på Hammersta ägare till Tyresö. Det sägs att han lät uppföra ett stenhus sk fast hus, på en holme i Follbrinksströmmens utlopp i Kalvfjärden. Det kan även ha funnits en kastal strax intill. Huset som kan kallas Tyresö Hus återuppfördes 1613 efter en ödeläggande brand. Grundrester från stenhuset har påträffats vid sidan av och under Prinsvillan på Lilla Tyresö. En bit därifrån finns en rund platå som kallas för utsikten, från vilken man har en underbar vy mot slottsparken och Kalvfjärden. Här kan eventuellt ett försvarstorn stått. På 1400-talet vet man att mjölkvarnar arbetade i Tyresöåns havsutlopp och under Gustav Vasas tid fanns en smedja i Tyresös Wättinge ström.

På 1600-talet övergick Tyresögodset i Barbro Bielkes ägo genom arv. Hon var mor till två framstående män i stormaktens Sverige, Axel och Gabriel Oxenstierna. Gabriel bodde på Tyresö och ville bygga en mer ståndsmässig bostad, men mamma Barbro motsatte sig detta. Han påbörjade ändå grundläggningen omkring 1620 på en höjd intill Kalvfjärden så att slottet skulle synas på långt håll. Arbetet försenades p g a farsoter och av att Gustav II Adolf ville göra bytesaffär för att komma åt vattenkraften, men något byte blev det aldrig. Byggandet kunde komma igång igen så att slottet stod färdigt omkring 1634. Tyresö tillhörde, kyrkligt sätt, Österhaninge, men Gabriel Oxenstierna fick tillstånd 1633 att med 23 gårdar från Österhaninge och 3 från Brännkyrka bilda en egen Tyresö socken. Han upplät Alby gård till prästboställe och påbörjade ett kyrkobygge under Hans Fersters ledning. Han fick aldrig se sin kyrka färdig, Gabriel Oxenstierna avled i Stockholm i november 1640. Jordfästningen ägde rum den 9 mars 1641 i samband med kyrkans invigning. Det var över 2000 begravningsgäster som tog sig till Tyresö på smala, leriga vägar. Däribland den 14-årige drottning Kristina. Drottningen glömde sin psalmbok i kyrkan där förvarats fram till ett inbrott 1976 då den försvann.

Godset ärvdes av hans son Gustav Gabrielsson Oxenstierna som dog redan 1648. Dennes hustru Maria Sofia de la Gardie blev härskarinna på Tyresö. Under hennes tid utvecklades industrier vid de tre vattenfallen: Follbrinksströmmen, Uddbyfallet och Wättinge (nuvarande Nyfors). Det var en industriell storhetstid. Man tillverkade bl a klädestyg för hela svenska armén och slog tegel som fraktades och såldes i Stockholm. Maria Sofia levde ända till 1694. Maria Sofias dotterdotter (eller om det var dotter) härskade på Tyresö slott vid tiden för rysshärjningarna 1719. Genom att ta ner översta delarna av tornen på slottet och bränna översta delarna av träden lyckades hon lura ryssarna att inte gå in och därmed skona slottet från deras härjning. Godset ärvdes i några släktled fram till 1755 då Gustava Sabina von Düring och hennes make Carl Fredrik Scheffer tog över. Dessa lät Fredrik Magnus Piper anlägga den engelska parken – troligen en av de första i Sverige, kanske t o m den allra första. Slottet har under årens lopp då stilidealen växlat haft olika utseende.

1892 köpte den påvliga markisen Claes Lagergren Tyresö som försökte återskapa utseendet från 1600-talet. Markisen började sälja villor vid Brevik till välbeställda stockholmare som ville ha sommarbostad i skärgården, nu när det gick att resa med ångbåt - det går fortfarande att åka båt hit, Waxholmsbåtarna anlöper Breviks brygga. Den verkliga tomtförsäljningen sköt dock inte fart förrän efter markisens död 1930. Markisen testamenterade slottet och omgivande markområde till Nordiska museet. Med ångbåt kunde man åka från Stockholm, eller ta tåget till Saltsjöbaden och båt därifrån till Strand, Brobänken och Brevik. Busstrafiken tog så småningom överhand och båttrafiken upphörde, men återstartades 1996. Prins Eugen var vän med markisen och prinsen huserade under många somrar i Prinsvillan i närheten av slottet.

Det finns en hel del natur i kommunen: Tyresta nationalpark, Alby friluftsområde, Nyfors.

Se www.tyreso.seAtt uppleva

Bollmora, Kumla Herrgård, Notholmen, Nyfors, Prins Eugen, Sagerska tomten, Sandholmarna, Telegrafberget, Tyresta, Tyresö kyrka, Tyresö slott, Uddby, Vattenkraftverk, Vissvass


Bollmora
Bollmora gård har gett namn till kommunens centrum. Gården låg där Shell-macken ligger idag. Namnet på centrumet byttes efter nedgångsperioden på 1980-talet. Bollmora plockades bort och det blev Tyresö centrum istället.


Kumla herrgård
 har anor från 1540-talet då det fanns ”två skattehemman i Kumbla”. Därutöver fanns det självägande bönder i Näsby och Vissvass. Från 1920-talet och framåt hade Kumla herrgård ett flertal ägare som styckade av stora tomter. Det resulterade i att småföretag växte fram såsom trädgårdsmästerier och tvätterier senare också butiker av olika slag, bagerier och konditorier. Tomterna var billiga så arbetarfamiljer kunde skaffa sig en sommarstuga och tillbringa sommaren på landet. Många byggde även mer permanenta bostäder för att kunna flytta hit när kommunikationerna blev bättre. Till en början kunde man, förutom häst och vagn, sitta på lastbilsflak där åkarna hade satt träbänkar. Man kunde också ta tåget på Nynäsbanan till Drevvikens station och därifrån ta ångslup som anlöpte bryggor i Vendelsö och Kumla. Båttrafiken upphörde i slutet av 1930-talet då busstrafiken blivit bättre.


Tyresö slott och kyrka
Slottet med omgivning är en så betydande del av kommunen och dess uppkomst så du finner texten om dessa högst upp på denna sida - i berättelsen om kommunen. Markisen testamenterade slottet och dess omgivning till Nordiska museet som fortfarande äger slottet, öppet sommartid, här finns även restaurang och trädgårdshandel.

Lilla Tyresö är det som var Prins Eugen sommarbostad, idag är det vandrarhem.


Notholmen
ligger vid Tyresö slott och man når den genom en liten bro. Här bodde i många år en fiskare och hans familj. Fiskaren levererade färsk fisk till slottsherren markis Lagergren och resten av fångsten som han inte behövde själv såldes på torget inne i Stockholm. Numera finns här både vandrarhem, gästhamn och café samt givetvis badmöjligheter.

Nyfors
Fallhöjden är närmare sex meter vid Tyresö-Flatens utlopp till Albysjön och denna vattenkraft har nyttjats genom åren, redan på medeltiden användes den och på 1600-talet då den driftiga Maria Sofia De la Gardie styrde på Tyresö slottet byggdes valsverk, kvarnar, smedjor, pappersbruk och sågar vid forsen - ett helt industriområde runt fem-sex meters fallhöjd!

På 1850-talet anlades ett pappersbruk som fick namnet Nyfors och därmed bytte även vattendraget namn - innan hade området hetat Wättingeströmmen. Strömsträckan är en del i det stora sjösystemet på Södertörn som omfattar runt 35 sjöar och som börjar vid Gömmaren i Huddinge och rinner ut i Kalvfjärden.

Av industriverksamheten återstår idag bara brukets disponentbostad från mitten av 1800-talet.

Idag är det en av entréerna till Tyresta nationalpark. Strömstarar kan man se av och till i forsen.


Telegrafberget
På Telegrafbergets topp, 84 m upp, finns ett utsiktstorn. Detta berg är Tyresöhalvöns högsta topp. Vid klart väder ser man Dalarö, Nämndö, Gustavsberg och delar av centrala Stockholm. Från Trinntorpsbadets parkeringsplats finns markerad skogsstig till tornet.

Mellan 1836 och 1858 låg här en optisk telegraf som ingick i telegraflinjen mellan Gävle och Landsort. Den optiska telegrafen konstruerades 1794 av A N Edelcrantz och fick sitt genombrott under finska vinterkriget 1808-1809, då armén och flottan snabbt kunde få fram meddelanden. I en ställning var 10 luckor monterade i tre rader och med en topplucka. Luckorna kunde manövreras från marken med hjälp av spakar och rep. Olika inställningar på luckorna betydde olika ord/bokstäver. Här från Telegrafberget kunde man skicka meddelanden till Galtberget i Älta för vidare distribution till Stockholm, till Sandhamn via Skälsmara och Smådalarö och därmed vidare åt Landsort.


Uddby
Uddby gård är den enda bondgården som finns kvar i denna gamla jordbruksbygd. Uddby har anor från vikingatid och höll på att försvinna under byggandet på 1960-talet. Det räddades dock mycket tack vare den som ännu bor och lever på Uddby gård, Eric Magnusson.

Uddby kraftverk är Stockholmstraktens enda vattenkraftverk. Den ligger mellan Albysjön och Kalvfjärden söder om Tyresö slott. På 1600-talet fanns här ett industriområde, på 1800-talet en kvarn. Eftersom säden importerades från främmande länder, finns det en del ovanliga växter som kommit med spannmålen här.


Sandholmarna
Ett naturlandskap med kalspolade klippor och vindpinad hukande tallblandskog. Vid Öringhamnsviken låg ett båtmanstorp som hette Öringhamn som tillhörde första Södermanlands båtkompani och den som bodde här fick namnet Hammarklo. I folkmun kallas Sandholmarna för Sagerska tomten efter ägaren mellan 1938 och 1986.

Vissvass
En gammal bymiljö i vacker natur nära Kalvfjärden. Det är främst 1800-talsbebyggelse som man ser idag, men Vissvass finns omnämnd redan 1460 och i närheten finns stenåldersboplatser.