Sollentuna

Korta fakta

Geografiskt belägen norr om Stockholm.

Invånare år 2009: 62 097
år 2003: 58 865

Yta: 53 km2 

 


Om kommunen

Troligen är det Tunagården vid Skillinge som gav namnet Sollentuna. Eftersom området var låglänt och sankt lät man skilja detta Tuna gentemot andra med tillnamnet soll som syftar på sankigt och sumpigt. Namnet kommer från det gamla namnet solland som utgjorde ett hundrare.

Vikingarna kom in i det som nu är Edviken och där landet lastades båtarna så att man kunde dra dem på stockar mot Uppsala, här vid omlastningsplatserna blev det handel. I kommunvapnet ser man tre vikingaskepp med stockar som skeppen rullades på mellan sjölederna. Vid Edsbacka har det funnits en viktig handelsplats. Många hundra år senare, 1521, samlade Gustav Vasa en här med dalkarlar, upplänningar i Rotebro och tågade mot Stockholm ...

Vid 1700-talets början tillhörde nästan all mark de två stora godsen, Edsberga och Sollentunaholm. Det var många torp och bondgårdar som hörde till dessa gods, men invånarantalet i kommunen var bara 1290 i början av 1900-talet - innan byggstart för egna hem och liknande.

Sollentuna är en av de fornminnestätaste kommunerna i landet. Många är fortfarande dolda och övervuxna men andra ser man tydligt. Man tror att det låg en stormansgård i Skillinge, vid Sollentuna kyrka. Detta gamla Tuna, har gett kommunen sitt namn. Det finns en stor runsten i Rösjöskogen, en annan vid Skillingeberget, i närheten av golfbanan. I engelska parken i Edsviken finns ett gravfält från järnåldern med 114 gravar, i samband med byggandet av Häggviksleden grävdes det fram flera äldre boplatser. Två fornborgar finns en i Rotsunda och en i Sjöberg.

Se www.sollentuna.seAtt uppleva

Bergendal, Edsbacka krog, Edsberg, Edsviken, Edsviks Konst och Kultur, Gustav Vasa, Hersby, Järvafältet, Klasroskolan, Kung Agne, Kungshögen, Landnora kvarn, Lasse-Maja, Maratonstenen, Norrviken, Rotebro, Rotsunda, Skillinge-Tuna, Sollentuna kyrka, Sollentunaholm, Sten Sture, Stockholm maraton


Edsbergs slott
Slottet uppfördes på 1760-talet och ägs idag av kommunen. Det finns en festvåning som går att hyra för den som vill. Det fanns ett slott här även innan, det byggdes på 1640-talet och hade ägts och brukats av generationer Oxenstierna. 1757 köpte Thure Gustaf Rudbeck godset och rev det gamla slottet och byggde nytt. Ätten Rudbeck sålde till kommunen i mitten av 1950-talet.

I slottets gamla stallbyggnader och andra ekonomibyggnader finns sedan 1996 galleriet Edsviks Konst och Kultur.

Edsberg ligger längs den under vikingatiden viktiga handelsvägen från Östersjön till städerna i Mälaren och Uppsala. Här hölls Edsbacka marknad som hade stor betydelse även på medeltiden och framöver.


Edsbacka krog
Edsbacka krog är den enda restaurang i Sverige som har två stjärnor i Guide Michelin. Krog har det dock varit länge, ända sedan 1626, då Edsbacka fick krogrättigheter av Gustav II Adolf. 1633 utfärdades gästgiveristadga för Edsbacka krog., därmed var det inte bara mat utan även logi, skjutshästar och vagnar. 1852 stängdes krogen på myndighetens begäran, sprit fick inte serveras mer! Den gamla krogen blev småskola, mellan 1872 och 1893, sedan blev det bostäder under ett antal år. 1983 öppnade den nuvarande krogen.

Klasroskolan
är numera ett museum, det är Sollentunas äldsta skola, från 1804. Skolan byggdes på initiativ av baron Rudbeck, som ägde Edsberga. Han bekostade givetvis skolan också. Namnet kom till då skolan skänktes till kommunen av dåvarande ägaren till Edsbacka som ville att skolan skulle döpas efter hans far, som hette Claes Rudbeck.

 Här bedrev man undervisning enligt Lancastermetoden, dvs äldre elever undervisade de yngre. Detta var ett effektivt sätt, då en lärare kunde sprida kunskap till många elever, eftersom han hade hjälplärare i form av andra elever.


Sollentuna kyrka
Kyrkan ligger i Norrviken och är ursprungligen från 1100-talet, även om nuvarande utseendet är från 1600-talet. Här finns väggmålningar av Albertus Pictor och ett altarskåp av stockholmsmästaren Jordan Målare.

Kyrkan ligger på Tunagårdens mark och har uppsikt över vattenleden som var viktig när den byggdes på 1100-talet. Troligen var den byggd både som kyrka och för försvar.


Sollentunaholm
När kyrkan var byggd etablerades en kyrkby runt kyrkan, bl a övergavs det gamla Tuna och stormännen flyttade till kyrkan. På 1600-talet när herrgården Sollentunaholms skulle uppföras försvann kyrkbyn och ersattes med säteriet.

Sollentunaholms säteri uppfördes efter att landshövding Johan Berndes på 1640-talet köpt Sollentuna kyrkby, Kista och Skillinge. Vid sidan om Edsberg var Sollentunaholm det mest betydande säteriet i Sollentuna. 1732 brann säteriet men byggdes upp igen. 1880 brann det än en gång och efter det köpte Stockholms Norra Jästaktiebolag området och byggde den Jästfabrik som fortfarande ligger där. 


Hersby
Hersby beboddes redan på folkvandringstid (440-550 e Kr) och har varit bebodd sedan dess. Hersby var en stormansgård, en hövdingaby, ordet hersby kommer från det fornnordiska ordet hersir, vilket betyder hövding.

1936 köpte kommunen gården som då fanns kvar i bruk och skapade en hembygdsgård, man flyttade även hit byggnader från andra delar av Sollentuna. Gården ger nu en bra bild över en svensk bondgård under självhushållets tid.


Kungshögen
Strax norr om Hersby, söder om Sollentuna centrum, finns en stormanshög, Kung Agnes hög. Snorre Sturlasson berättar i Ynglingasagan om Agne, kung av Uppsalaslätten. Vid resa i Österled lär han ha kidnappat kungadottern Skjarlf för att gifta sig med. Under hemresan övernattade de "på östsidan av Törn, väster om Stocksund" (Helgeandsholmen? eller Edsvikens strand?), där lär Skjarlf överbemannat och dräpt Agne.

Inte vet man om det är Kung Agne i högen, det kanske är en hövding från Hersby istället - Kung Agne kanske inte ens existerat ... Kungshögen ligger ju i ett av de fyra gravfält som omger Hersby.


Landsnora kvarn
Vid Landsnoravägen, på Edsvikens nordöstra strand, ligger vattenkvarnen som är mer än 300 år, men fortfarande brukas några gånger om året då hembygdsföreningen mal säd här. Kvarnen är Sollentunas äldsta byggnad, näst kyrkan. Den byggdes strax innan Edsbacka krog på 1620-talet av samme man som startade krogen. Siste man som nyttjade kvarnen kommersiellt in på 1950-talet.

Kvarnbäcken var vattenvägen mellan Edsviken och Rösjön och användes som vinterväg mellan Stockholm och Roslagen ända till mitten av 1800-talet.

Här finns en norrinnande källa!


Bergendal
Sedan 1948 är Bergendal TCOs kursgård. Ragnar Liljenroth, tändstickskungen köpte och byggde herrgården 1910. Här bodde han med fru, barn och tjänare. På 1600-talet låg här torpet Snickartorp, det hörde under Kummelby gård som i sin tur lydde under Edsbergs säteri. Namnet ändrades runt år 1800 till Bergendal.

Rotebro
Skogen norr om sundet mellan Norrviken och Edssjön kallades Rotskogen, eller Rotan. På slätten ner mot sundet fanns en by som hade namnet Rotsunda, likväl som sundet hette Rotsundet. Den bro, som byggdes över sundet fick följaktligen namnet Rotebro. Idag är det inte så mycket kvar av sundet, det är mer än en bäck och bron är gjord i sten.

Norr om sundet, vid fornborgen samlade Sten sture d ä sina trupper inför slaget på Brunkeberg 1471 och 1497 utkämpades här slaget vid Rotebro mot danskarna. Slaget utkämpades delvis i den sankmark som idag är utfylld och idrottsplats, kärret kom att heta Jutekärret. Gustav Vasa samlade sitt folk här inför intåget i Stockholm 1521.

I Rotebro gästgiveri som etablerades i mitten av 1600-talet höll Sollentuna härad ting. Här dömdes Lassa-Maja 1813 för kyrkstöld till 40 par spö, uppenbar kyrkoplikt och livstids fästning.

1866 öppnade järnvägen och därmed ansåg härandet att gästgiveriet inte längre behövdes. Det dröjdes dock till 1915 innan Rotebro miste sitt gästgiveri och suparställe. Gästgiveriet brann 1971 och finns därmed inte kvar.