Järfälla

Korta fakta

Geografiskt belägen nordväst om Stockholm.

Invånare år 2009: 64 355
år 2003: 61 454

Yta: 54 km2 


Om kommunen

Namnet Järfälla betyder troligen "den kilformade ängstegen"

Det har bott folk här ända sedan yngre stenåldern. Kyrkan är från 1100-talet. På medeltiden gick flera viktiga landsvägar genom Järfälla. Barkarby blev mötesplatsen med gästgiveri, skjutshåll och tingshus. Från 1680 till 1905 hade Sollentuna härad sin tingsplats här.

1901 avstyckades det första villasamhället här och ungefär samtidigt började man bygga ett villasamhälle i Stäket. När Bolinders Mekaniska Verkstad etablerade sig i Kallhäll utökades befolkningen igen. Samhällena växte upp en efter en. De första hyreshusen byggdes 1948. Det var dock först 1955 som Kallhälls villastad inkorporerades från Sollentuna kommun. Samtidigt övertogs Stäket från Upplands-Väsby. På 1960-talet blev Jakobsberg kommunens huvudort med den utbyggnad som skedde där.

Se www.jarfalla.seAtt uppleva

Barkarby, Barkarby flygfält, Bolinders, Grytan, Gåseborg, Görvelns slott, Jakobsberg, Järfälla kyrka, Järvafältet, Kallhäll, Klomsten, Koffsan, Kvarnen, Lasse-Maja, Lugnhamn, Ormbacka, Skäftingeholmen, Skälby, Säby, Tjuvstenen, Transformatorstation, Ulvsättra, Viksjö, Ängsjö


Järfälla kyrka
ligger nära Barkarby flygfält, vid gamla E18. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Lars Molin, även känd som Lasse-Maja var en äventyrare och stortjuv som stal kyrksilvret och 600 riksdaler i penningar från kyrkan i slutet av 1810. I februari 1811 greps han och fick livstids fängelse på Carlstens fästning i Marstrand.

På kyrkogården finns en pyramid i sandsten, en gravkammare åt kammarherre Olof Adlerberg och hans hustru.


Barkarby
Här finns ett modernt centrum med krog och tingshus från 1700-talet. Gästgiveriet fick tillståndet för gästgiveri och skjutshåll 1671, idag är det värdshuset Lasse-Maja i lokalerna. I tingshuset dömdes 1813 Lasse-Maja (Lars Molin) för stöld ur Järfälla kyrka. Han hamnade på Marstrands fästning. Ting hölls här mellan 1680 till 1905.

Barkarby flygfält
De första flygningarna ägde rum på 1910-talet. 1938 placerades en jaktflottilj här. F8 upphörde 1974, men Barbarby ansågs som militärt flygfält ända till 1994. Idag är det privatflyg som använder fältet. Det finns mycket fornlämningar på flygfältet och många utgrävningar har gjorts.

Jakobsberg

I mitten av 1990-talet finn Jakobsbergs centrum ett EU-pris för bästa shoppingcenter. De 100 butikerna delar på ca 28 000 km2, en hel del finns inomhus.

Jakobsbergs gård ligger på mark som tillhört byn Vibble. Jakob Liliehöök ärvde gårdarna i Vibble 1642 och när han dog 15 år senare skapade hans fru, änkan Brita Cruus, ett säteri som gavs namnet Jacobsberg. Idag är gården en folkhögskola.


Kvarnen
Kvarnen har blivit en symbol för Jakobsberg. Kvarnen är en kopia från 1998, eftersom den tidigare brann ner 1980 som också var en kopia efter en tidigare brand. Det finns lämningar av mjölnarens kvarnstuga.

Gravfältet på Kvarnbacken har tillhört byn Vibble och här finns 90-tal gravar från yngre järnåldern.


Gåseborg
Järfällas högsta berg är Gåseberget och högst upp på detta ligger en av Mälardalens bäst bevarade fornborgar. Fornborgen har troligen ingått i ett system av försvars- och bevakningsanläggningar längs Mälarfarlederna. Fornborgen är troligen från järnåldern.

Görvelns slott
Ett 1600-tals slott vid Mälarens strand. Under 1500-talet fanns här en by med två gårdar, men folk hade nog bott här sedan medeltiden. Dagens slott byggdes på 1660-talet, paviljongerna är från 1760-talet. Det speciella med Görveln är att det finns så många av de övriga byggnaderna bevarade. Den äldsta är Villa Solbacka från 1600-talets början.

Idag är det restaurang och café och man kan ta båt från Stockholm hit.

Parken som ligger vid Mälaren är gjord för rofylld promenad med växter och konst. Man har utvecklat parken med olika teman och olika karaktärer.


Klomsten
I norra Järfälla, vid Mälaren finns Ängsjö friluftsområde. Förutom alla motionsmöjligheter, indianby etc finns en hel del rösen och stensättningar från bronsåldern. Ett stort flyttblock kallas Klomsten eller Tjuvstenen. På 1700-talet startade ett linneblekeri här, Lugnhamn..

Kallhäll
Kallhäll är till stor del gamla Bolinders fabriksområde. 1906 köpte Bolinders mekaniska verkstad Kallhälls gård med omgivning. Den låg strategiskt vid Västeråsbanan och Mälaren vilket var viktigt för transporterna. Här byggdes ett bruk upp, där företaget ägde all mark och byggde bostäder åt de anställda, det blev som ett bruk trots att det kom till på 1900-talet.. Här levde Bolinder kvar till 1956, då det köptes upp. 1979 lades all produktion ner och nu är det ett antal småföretag som finns här. I Folkets hus finns Bolindermuseet med en samling av Bolinderprodukter. Kallhälls gård är uppförd på 1860-talet och blev kontor för Bolinders.

Ulvsättra
Gården är känd sedan 1500-talet, nuvarande huvudbyggnaden är troligen från 1700-talets slut eller 1800-talets början. Bostadsområdet Lilla Ulvsättra har fått sitt namn efter ett torp som låg under Ulvsättra gård. Idag används gården av föreningar.

Säby
Säby betyder byn vid sjön. Säby gård är Järfällas huvudentré till Järvafältet. Gården har förhistoriskt ursprung även om de nuvarande byggnaderna är från senare datum. Huvudbyggnaden uppfördes 1650.

Säbysjön är en fågelsjö av stora mått. Det finns både fågeltorn och utsiktsplats vid sjöängen för den intresserade. Strandbete har återupptagits och sly och buskar har röjts för att höja fåglarnas intresse för sjön.


Koffsan
Koffsan är den lilla ön mellan Sandudden och Skäftingeholmen. Linné övernattade på ön och inventerade floran. Här låg då en sjökrog. Utgrävningar har gjorts och på biblioteket i Jacobsberg kan man se en del av vad som hittades ...

Transformatorstationen i Ormbacka
En transformatorstation från elnätets första tid, en tegelbyggnad från 1919 byggd av Älvkarleby kraftverk för eldistribution inom Järfälla socken. Idag är det en ateljé.

Skälby gård
Årliga marknaden vid Skälby kan vara värt att besöka. Huvudbyggnaden är från 1802 , medan flygeln är från 1700-talet.

Grytan är en arbetarbostad under Skälby. Den är restaurerad och kan hyras.