Upplands-Bro

Korta fakta

Geografiskt belägen nordväst om Stockholm.

Invånare år 2009: 22 682
år 2003: 21 259

Yta: 236 km2 


Om kommunen

13 mil mälarstränder och ett antal öar och insjöar finns i kommunen som fortfarande är en jordbruksbygd. Här finns drygt 4000 gravhögar, 8 fornborgar och ett tjugotal runstenar och 6 medeltida kyrkor.

1952 bildades storkommunen Upplands-Bro genom hopslagning av Stockholms-Näs, Västra Ryd, Håbo-Tibble och Bro-Låssa. När pendeltågen kom i gång på 1970-talet ökade befolkningen krafigt i och med pendlingsmöjligheten till Stockholm.

Se www.upplands-bro.seAtt uppleva

Almare-Stäket, Aske, Bro, Brovikarna, Broängsområdet, Håbo-Tibble kyrkby, Håtuna, Kungsängen, Lejondal, Norra Björkfjärdens reservat, Stäketön, Tjusta


Lejondals naturreservat

I hagmarkerna mot Lejondalsjön finns Hällkana friluftsgård.

Norra Björkfjärdens naturreservat
En arkipelag på 18 öar ingår i reservatet. Ädellövskog med inslag av barrträd får utvecklas fritt, detta tillsammans med Mälarens varma vatten gör att många sydligt levande insekter har sin nordgräns här. Rikt insektsliv ger rikt fågelliv.

Stäketskogens naturreservat
Tio minuters promenad från Kungsängens centrum finns en urskogsliknande miljö med upp till 500-åriga tallar. Skogen utvecklas fritt och det ger intressanta miljöer för t ex insekter och svampar.

I Stäketsundet ligger ön Stäketholmen som består av en gräsklädd och ganska öppen kulle med spridda ädellövträd. Stora delar av kullen består av den medeltida borgen S:t Eriks borg, vars uppgift en gång vara att försvara den forna sjöleden till Sigtuna.

Stäkets borg var de medeltida ärkebiskoparna borg. Den revs av Sten Sture i samband med att han avsatte ärkebiskop Gustaf Trolle 1517. Anledningen var att han var pro-dansk, men avsättningen var en av de händelser som ledde till Stockholms blodbad.


Broängarna
En av Stockholms läns fåglerikare områden med ca 225 fågelarter. Nästan fem kilometer mälarstrand med dybotten som är vikig yngelkammare för vattenorganismer.

Kungsängens hembygdsgård
Med promenadavstånd från pendeltågsstationen i Kungsängen ligger Stockholm-Näs hembygdsförenings gård. Här är det spelmansstämma varje år och andra festligheter också givetvis. Mangårdsbyggnaden står kvar på sin ursprungliga plats och donerades av Herman Svenngård på 1940-talet. Huset är delvis från 1700-talet. De övriga byggnaderna är ditflyttade, eller byggda på plats under senare tid.

Aske
Mellan Bro och Håtuna ligger ett naturområde med ett av de största jordbruken i Mellansverige, Aske. Här odlas främst spannmål och oljeväxter, men här odlas också amaryllis. Aske by har anor från medeltiden. De sex gårdarna i byn blev en enda stor gård på 1600-talet. Den slottsliknande huvudbyggnaden uppfördes i början av 1800-talet

Tjusta
I Tjusta by finns flera speciella byggnader t ex Mattsonska huset som är ett hantverkshem, Frötunamagasinet med jordbruksredskap och Lindströmska huset med lanthandel och gammal skola.

Håbo-Tibble kyrkby
Byn har mycket speciell arkitektur och är prisbelönt, husen är mycket speciella med sina moderna tinnar och torn och vinklar. Håbo-Tibble kyrka har en vimpel på tornet där det står 1759, men är nog betydligt äldre. Området ligger ungefär en mil norr om Bro.

Håtuna
1306 bjuds kung Birger på gästabud hos sina bröder Erik och Valdemar och Håtunaleken utspelas. Några år senare återgäldar Birger detta gästabud på Nyköpingshus... 1311 säljer Valdemar Håtuna kungsgård till Uppsala domkyrka. Kungasätet Håtuna låg vid Håtunaviken, nordost om kyrkan.

Håtuna kyrka finns omnämnd 1301 och låg under medeltiden närmare vattnet, eftersom vattnet stod högre/marken lägre. Det fanns då direkt förbindelse mellan Håtunaviken och Mälaren. Kyrkan har muralmålningar som är från första halvan av 1300-talet, gjorda av Tierpsgruppen. Det finns stora vapensköldar i kyrkan, minnen av ärovördiga mäktiga män.