Täby

Korta fakta

Geografisk belägen norr om Stockholm.

Invånare år 2009: 62 266
år 2003: 60 252

Yta: 60 km2 

 


Om kommunen

När inlandsisen smälte bestod Täby liksom övriga delar av Stockholmsområdet av vatten och öar. De första människorna kom troligen hit för 4000 år sedan och 1000 år senare, under bronsåldern, blev det permanentboende. Under vikingatiden bodde en mycket berömd person i Täby, han t o m ägde hela Täby: Jarlabanke. Hans bro finns ännu kvar och vid Vallentuna kyrka finns en av minnesstenarna över honom. Under medeltiden växte befolkningen, det var en frodande jordbruksbygd med kyrkan som samlande enhet. I början av 1300-talet bodde ca 750 personer inom nuvarande Täby. I mitten av 1300-talet drabbades man dock av svält och pest och befolkningen halverades... Men även detta förändrades och de som överlevde byggde upp livet igen.

Jarlabanke ägde alltså hela Täby - till Täby räknades då ett större område än idag - under vikingatiden. På 1500- och 1600-talet ägdes östra Täby av Brahe på Rydboholm, västra Täby ägdes av Banér på Djursholm och Näsby av Gyllenstierna. Det flesta gårdarna var alltså ägt eller knutet till adeln. Under 1700-talet utvecklades och ökades jordbruken och för att arbetskraften skulle räcka till tillkom ett 70-tal dagsverkstorp - 1790 bodde ca 900 personer i torpstugor. Gårdarna i Täby ansågs välskötta och detta blev ett kännetecken för Täby. Det var en ren jordbruksbygd och någon industri fanns inte här, inte ens en handelsbod förrän 1885. 1885 blev Roslagsbanan klar och detta förändrade kommunikationerna, men än var det betoning på jordbruk och inte förrän till första världskriget hade stockholmarna hittat ut till Täby så att de sommarboende var fler än de åretruntboende. Efter kriget blev det snabb tillväxt och knytningen till Stockholm blev allt starkare.

1948 blev Täby köping och därmed tydligare en enhet. En regionplan utvecklades och infrastrukturen byggdes ut. Bostäder byggdes och 1949 hade Täby över 10 000 invånare, nästan alla bodde i enfamiljbostäder. De första större flerfamljbostäderna byggdes vid Järnvägsallén i Viggbyholm 1950. Roslags-Näsby blev kommuncentra i slutet av 1950-talet och här finns kommunalhuset. Vid kommunreformen 1971 blev Täby kommun.

Se www.taby.se


Att uppleva

Byle, Båtmanstorp, Ensta, Frestavägen, Gullsjön, Hagby gård, Jarlabankes bro, Karby gård, Kulturstigen, Näsby slott, Risbylestenen, Roslagsbanan, Roslags Näsby, Runborg, Runstenanarnas väg, Rönninge by, Skogsberga, Skålhamra, Supartallen, Tibble, Täby galopp, Täby kyrka, Visinge


Täby kyrka
 är från 1200-talet. Den har inget torn utan klockorna hänger i en stapel på höjden intill. Kyrkan är byggd i gotisk stil och har spåntak. Takvalven slogs på 1400-talet och är målade av Albertus Pictor. Många av bilderna är mycket tydliga och de aldrig varit överkalkade.

Kulturstigen
Med start vid Täby kyrkby station går en tre kilometers stig runt genom järnålder, bronsålder och vikingatid. Därefter är man åter vid stationen. Det finns en folder om stigen hos Information Täby.

Runborg
I Täby kyrkby finns ett Båtmanstorp från 1700-talet. I torpet, som visas av Hembygdsföreningen, ser man hur en båtsmansfamilj kunde ha det på 1800-talet.

Jarlabankes bro
Detta är ingen bro utan en utfylld sankmark som ligger ungefär 1 km norr om Täby kyrka. För tusen år sedan gick vägen här, öster om Vallentunasjön, ungefär längs nuvarande Kyrkvägen.

Jarlabanke levde för ungefär tusen år sedan. Det var en förmögen man som ensam ägde hela Täby enligt runstenen vid bron. Här anlade han en vägbank så man kunde ta sig torrskodd över sankmarken - denna vägbank var viktig ända in på 1950-talet.


Frestavägen

kallas för Runstenarnas väg, av förklarliga skäl. Här i närheten ligger Höstsol, som länge var ett hem för pensionerade skådespelare.

Supartallen

Vid Hagby gård finns en speciell tall, supartallen, ett ställe att ta rast på sedan länge. Tallen har dock sett bättre dagar …

Rönninge by
Här finns Täby hembygdsmuseum med utställningar i sekelskiftesmiljö (alltså 1800/1900). På sommaren är både gården med djur och kaffestugan öppen.  Rönninge by drivs idag som ett visningsjordbruk med boskapsskötsel och olika binäringar. Byn ligger vid Rönningesjöns östra strand, med en kort promenad från Roslagsbanans station Hägernäs.

Näsby slott
Per Sparre lät bygga detta slott på 1660-talet. Slottet byggdes alltså 1660 efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä. Slottet brann dock 1897, men fem år senare återuppfördes den efter de ursprungliga ritningarna. Under åren som gått har slottet även varit sjökrigsskola, numera är det en konferensanläggning.

Roslags Näsby
Här byggdes de första höghusen i Täby.

Täby galopp
Minst en tävling varje vecka, året runt!

Det är Skandinaviens största galoppbana. Här var man först med att införa startboxar, ha modern elljusbelysning och automatisk bevattning - och först med vintergalopp på halmtäckt bana. Galoppbanan invigdes 1960.


Tibble
namnet betyder Tjock by. Här fanns tidigare gravfält från järnåldern.

Ensta
Ensta krog och gästgiveri var på 1700-talet en av de största krogarna i Sverige.

Visinge
På medeltiden var detta ett torp. Det är Roslagsbanans senaste station, från 1982.

Byle
tillsammans med Täby kyrkby och Roslags Näsby var Byle ett av de första villaområdena som bebyggdes i Täby.

Skålhamra gård
Vägen förbi Skålhamra följer en av de forntida vägarna mellan Täby och Vallentuna. Det har funnits en by här sedan vikingatiden, här fanns gårdar med odlad mark redan på järnåldern. Vid gränsen till Vallentuna fins två välbevarade runstenar, Risbylestenarna.

Skogsberga
Detta är Täby Spelmansgilles eget ställe. De har öppet hus ibland och då kan man gå dit och lyssna på folkmusik och kanske äta nybakat bröd från den gamla ugnen.

1696 skänkte Karl XI Skogsberga till Täby socken att användas som kaplansboställe.