Södertälje

Korta fakta

Geografisk belägen sydsydöst om Stockholm.

Invånare år 2009: 84 753
år 2003: 80 042

Yta: 523 km2Om kommunen

"Kringelstaden" och "Tokstan". Kringlorna hade sin storhetstid i början av 1900-talet när Södertälje var badort för välbeställda stockholmare. Gummor passade på att dryga ut kassan med att baka och sälja kringlor på tågperrongen, kringlor har sålts till genomresande åtminstone sedan 1700-talet. Tokstan lär ha kommit från ett försök då man la ner sinnessjukhuset och lät patienterna vårdas i hemmen och ströva fritt i staden - eller var det för att någon ville flytta stadshuset genom att lägga ärtor under...

 Södertälje är en egen stad och inte en förort till Stockholm, en egen stad med ett levande centrum och småstadskänsla.

Den medeltida staden Tälje - som orten hette innan Norrtälje tillkom på 1600-talet - ansågs sig stå under helgonkonungen Olofs beskydd, ty staden hade hans bild på sitt sigill. Sigillet fanns redan 1386. 1628 kom ett annat sigill som lär vara Sankta Ragnhild, en halvt mytisk helgondrottning som var gift med kung Inge den yngre kring år 1100, dessa skulle blivit begravda i Södertälje. Namnet Tälje lär betyda skåra, vilket man lätt förstår, när man tänker på naturen.

Under 1400-talet gjorde Engelbrekt ett försök att skapa en kanal över den landremsa landhöjningen skapat, men det misslyckades. Kanalen inviges istället 1819 och i och med detta återfick Södertälje sin viktiga knutpunkt för transporter. Järnvägen kom 1860 och då hade Södertälje redan börjat blomma som kurort. Bilindustri finns det här, det började redan 1820-talet med David Joakim Ekenbergs vagnmakeri och sedan tillverkning av järnvägsvagnar på VABIS och så småningom blev det Scania-Vabis med lastbils- och bussproduktion. 1913 startade Astra här som har utvecklats en hel del sedan dess ...

Se www.sodertalje.seAtt uppleva

Antroposofer, Brandalsund, Igelstabron, Kanalen, Marcus Wallenberg-hallen, Oaxen, Rådhuset, Scania-Vabis, Sjuenda, Sydpoolen, Tom Tits experiment, Torekällberget, Tullgarn, Tullgarnsnäs, Vattgruvan, Wendela Hebbe, Ytter-Järna kulturhus


Gamla Rådhuset
Huset byggdes här på Stora torget 1733-35. 1918 var huset rivningshotat men överlevde. På 1960-talet flyttades det bort men rullades tillbaka 1982. Vällingklockan var borta i 150 år, men kom åter på sin plats i tornet i november 1992

Södertälje kanal
Den nuvarande kanlaen blev klar i november 1924. Den är 6 km lång och70 meter bred. Slussen är 135 meter och en av de största i Norden. Årligen passerar mer än 3000 handelsfartyg och 17000 fritidsbåtar slussen.
Redan på 1400-talet gjordes ett första försök att bryta sig igenom landremsan mellan Mälaren och Saltsjön. Först i slutet av 1700-talet blev det en kanal. Kanalarbetare kom från många håll, många fransmän och inte så mycket ryska krigsfångar som myten berättar. Denna kanal invigdes 1819.

Wendela Hebbes hus
Numera ligger Wendelas hus vid slussen, mitt i Södertälje, det byggdes och fanns på Wendelas tid där Astra ligger idag. Wendela Hebbe (1808-99 född Åstrand dotter till en kyrkoherde i Jönköping) var Sveriges första kvinnliga journalist med fast anställning (på Aftonbladet). Wendela var Sveriges första samhällsreporter och gjorde flera reportage om upprörande sociala förhållanden. Dessförinnan hade hon varit gift med författaren Clemens Hebbe som flydde utomlands efter misslyckade affärer och senare blev Times korrespondent i Teheran, professor i Columbia, Syd-Carolina. Wendela var tvungen att försörja sig och sina tre döttrar. Hon blev vän med biskop Esaias Tegnér, men höll sig på kroppsligt avstånd, men inte från Lars Johan Hierta, som ägde Aftonbladet. Hierta gav Wendela detta hus som en plats att vila på, i samband med att deras gemensamma son föddes. Idag finns här ett museum över Wendela Hebbes fantastiska liv och en restaurang/café i bottenvåningen.

Tom Tits experiment
I en fabriksbyggnad från sekelskiftet kan hela familjen syssla med naturvetenskapliga förströelser som passar alla åldrar. Det är meningen att man ska röra vid och lära sig någon av alla maskiner och anordningar. Här kan man undersöka vatten luft, ljud och ljus. I mitten finns caféet och därifrån kan man se det mesta som händer runt om.
Innan Tom Tits kom hit tillverkade Alfa-Laval centrifuger här - pelarna i entréplanet lär vara gamla kanonrör från Åkers Styckebruk.

Torekällberget
Ett natur- och hembygdsmuseum uppe på berget med hus och gårdar från Sörmland. Här finns både djur och kultur och det levandehålls med "mänskliga inslag". Olika hus har räddats från rivning och placerat här istället. Många interiörer från olika tider som visar hur folk bodde, det finns t o m ett tonårsrum från 1950-talet i ett av husen. Från tåget tar du Björn Borgs promenad uppåt berget så kommer du till Torekällberget.

Sydpoolen
Södertäljes badparadis är känd över hela Stockholm. Här finns det mesta i badväg med ett populärt äventyrsbad med vågmaskin, strömkanal, vattenfall ...

Marcus Wallenberg-hallen
Detta är Scania-Vabis företagsmuseum och här finns spännande produkter från 100 års verksamhet. Scania grundades 1891 och har sedan dess levererat uppåt 1 miljon lastbilar och bussar. Från början tillverkades järnvägsvagnar och cyklar. 1902 tillverkades den första lastbilen i Södertälje.

Igelstabron

Den är den näst största i sitt slag i hela Europa. De 33 bropelarna drar 300 000 kubikmeter stenfyllning, 70 000 kubikmeter betong och 7 miljoner kilo armeringsjärn. Stationen är en sevärdhet i sig, 30 meter ovan jord.

Sjuenda kronopark
Detta är gammal gruvmark, det är rester från Järnas järnmalmsfält. Järnbrytningen började redan på 1600-talet ohcfortsatte en bit in på 1800-talet. Gruvhål och rester av gamla boplatser finns överallt inom området. Med Vattgruvan som utgångspunkt kan man vandra längs markerade leder längs kultur- och naturmark. Vid Vattgruvan finns en stor tallmosse av norrlandstyp och vid sjön Envätten finns ett vildmarksområde med urskogsliknande barrskog. Sörmlandsleden går förbi här.

Bradalsund
Vid Järnafjärden ligger detta friluftsområde med omväxlande skog, odlad jord, små sjöar och havsviksstränder. Även om det är nära till hårt trafikerade vägar, så är det en trevlig miljö att ströva i. Ute på Trindborgen finns lövskog och hagmark och även en fornborg som är byggd för att försvara inloppet till Södertälje. Det finns även andra fornlämningar t ex en skeppssättning vid Sågstugan.


Antroposofernas Järna
 Rudolf Steiners antroprosofiska område är värt ett besök. Det är en annorlunda arkitektur sedan antroposoferna etablerade sig här 1964 och färgsättning som de byggt upp mitt ute på ‘bysstan’. I kulturhuset är det evenemang lite då och då. De har ett avlopps­reningssystem som är omtalat - och sevärt. Här finns mycket att vila ögonen på!  Vidarekliniken, ett sjukhus med speciell inriktning, drivs av antroposoferna och ligger inom området. Man har byggt husen och rummen så att man får in naturen på ett naturligt sätt.
Ytter-Järna kulturhus finns här.


Oaxen
är en ö utanför Mörkö. Man kommer dit med vägfärja. Här böts kalk från mitten av 1800-talet. Bruket hade sin storhetstid vid slutet av 1800-talet då mycket murbruk gick åt till husbyggande i Stockholm. 1974 lades anläggningen ner men den fascinerande miljön kring kalkbrottet finns bevarad. Det blir ett spännande ljus och färg i vattnet i de gamla kalkbrotten, bara det gör det värt att åka dig. Sedan finns det en restaurang på ön...

Tullgarns slott
På medeltiden var Tullgarn en sätesgård med en huvudbyggnad av sten. Ägaren, Magnus Julius de la Gardie hade börjat riva denna byggnad 1719, vilket gjorde att den skonades från rysshärjningarna. 1720-23 uppfördes den nuvarande huvudbyggnaden efter ritningar av Joseph Gabriel Destain. 1772 köptes Tullgarn av Kronan som bostad åt Gustav IIIs lillebror Fredrik Adolf. Slottet har sedan använts av många monarker under sommaren, särskilt Gustav V är förknippad med Tullgarn. Delar av interiören är från 1700-talet, men drottning Victorias frukostrum med bierstubekaraktär hittar man också här.

Det finns en kronopark runt slottet med jordbruk, ängsskötsel och betesdrift som präglat naturen, men det finns också en del med barrskog. Mångfalden av livsmiljöer gör att det är ett rikt och omväxlande djur- och växtliv. Det var runt här som vildsvinen återetablerade sig först ...


Tullgarnsnäs fågellokal
Tre km från Tullgarns slott finns en av land. Landskapet är mycket omväxlande med skog, berg och strandängar. Tullgarnsnäs lär vara det enda ställe där man kan se en mutation mellan vit- och gulsippor, vars rotsystem växt samman.