Salem

Korta fakta

Geografiskt belägen östsydöst om Stockholm.

Invånare år 2009: 15 177
år 2003: 13 976

Yta: 55 km2 


Om kommunen

Genom kommunen går Stockholms livsnerv, E4an söderut.

Socknen omtalades redan 1283 som Slæm, senare blev namnet Slem och 1556 användes namnet Salem, vilket är Gamla Testamentets namn på Jerusalem. Under perioden 1974-1982 ingick Salem i Botkyrka kommun. När man 1983 åter var en egen kommun återtog man det gamla kommunvapnet från Salems landskommun.

Kommunfullmäktige i Salem infördes 1919. rönninge blev municipalsamhälle 1915. 1974 slogs Salems kommun samman med Botkyrka, men blev åter egen kommun 1983.

Se www.salem.seAtt uppleva

Bornsjön, Rönninge, Rönninge gård Salem, Salems kyrka, Söderby, Uttran, Uttringe gård, Vällinge


Bornsjön
Sjön är hela Stockholms reservvattenreservoar. Vattnet är skyddat och får inte röras, inget bad, inga skidor eller skridskor. Vattnet är så rent att det går att dricka direkt - sila bort fisken först! Eftersom sjön är så lagskyddat så är också allt i närheten skyddat, inget får störa balansen. Detta har gjort att tiden har stått still här, Bebodda 1700- och 1800-talstorp trängs med forntida gravplatser och runstenar. Vildsvin bökar i marken, älgar och fåglar är det gott om. Man får gärna vandra i omgivningen, det finns gott om svamp och naturstigen är en trevlig runda.

Salem
Innan 1967 fanns ingenting i Salem, det var först 1970 som Salem byggdes. Låga flerfamiljshus, ett litet inomhuscentrum.

Rönninge
Namnet kan tolkas som "röjningen", dvs platsen för svedjebränt skogsbruk. är ett villasamhälle Samhället började växa fram i slutet av 1800-talet när järnvägen kom. Stora jugendinspirerade hus kantar järnvägen. Givetvis många fritidshus som blivit åretruntbostäder.

Uttringe gård
ägs av Svenska Folkdansens Vänner som är deras gård där de samlas av och till för olika evenemang. De ärvde gården i början av 1900-talet av en av dess medlemmar.

Salems kyrka
Invid Bornsjön ligger kyrkan som man så tydligt ser från E4an. Det är en 1100-tals kyrka som ligger mycket vackert vid sjön - och därför populär bröllopskyrka. Kyrkan fick sin första orgel 1776 och den nuvarande 1855. Den ursprungliga är ännu spelbar och finns i Vällinge kapell.

Söderby
Här finns många gravfält, runtstenar och forntida vägar.
Gården Nedre Söderby är Botkyrka-Salems hemslöjdsförening och har öppet på sommarhelger

Vällinge
ligger mellan Bornsjön och Mälaren. Det är viss fallhöjd mellan sjöarna och denna har långe utnyttjats. Första gången Vällinge förekommer är 1357, då det det finns två mjölkvarnar i Vällinge. Även på Gustav Vasas tid fanns det två kvarnar, var och en med fyra stenar. Kvarnarna hörde till Stockholmstraktens förnämsta och mjölnaren fick förutom betala skatten, baka vetekakor till kungen varje jul, Erik XIV och Karin Månsdotter lär ha varit här på 1560-talet. Senare har man i flera omgångar försökt göra mässingsbruk av Vällinge och för en tid lyckades det. På 1600-talet var det tegelbruk och tegel levererades bl a till Ekerö kyrka. Vid 1700-talets början var det andra fabriker som byggdes upp med hjälp av vattenkraften, koppar, järn och mässing och en massugn stod på planen framför huvudbyggnaden. Här fanns även skeppsbyggeri, artelleritillverkning, svarveri och vagn- och hjulmakeri. Som mest bodde här uppåt 100 personer. På 1700-talet ändrade man Vällinge strömfåra och utloppet flyttas österut, detta har gett sättningar i mangårdsbyggnaden som syns än idag. År 1900 köpte Stockholms stad Bornsjöegendomana för att trygga Bornsjön som vattentäkt. Gården blev sedan ett tag konvalescenthem och sinnessjukhus. 1941 kom hemvärnet hit och här finns de än - och lär vara kvar länge till eftersom det är i Stockholms stads intresse eftersom de inte smutsar ner Bornsjön ...

Skogarna runt om är bra svampmarker, men man får inte röra sig överallt, så läs skyltarna! I ett av husen finns ett museum som är värt att besöka, Hemvärnets museum.