Nykvarn

Korta fakta

Geografiskt belägen östsydöst om Stockholm.

Invånare år 2009: 9 035
år 2003: 8 256

Yta: 153 km2


Om kommunen

Nykvarn blev egen kommun 1999, då man bröt sig ur Södertälje kommun. Invånarna har en mycket låg genomsnittsålder, hela 30% är under 20 år (i Stockholm är motsvarande siffra 20%).

Som i många delar av Sörmland finns gods och gårdar som kungarna under 1600- och 1700-talet delade ut bland sådana de ville gynna. Närheten till Stockholm gjorde givetvis de sörmländska godsen eftertraktade.

Se www.nykvarn.seAtt uppleva

Erik Dahlberg, Fattigstugan, Nykvarn, Nykvarns herrgård, Taxinge slott, Taxinge-Näsby gods, Turinge, Turinge kyrka


Nykvarns herrgård
Nykvarns herrgård fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1700-talet med baron Sebastian Leijonhufvud som ägare. Från början av 1900-talet drevs pensionat på herrgården. Vid en dramatisk brand 1982 blev den totalförstörd, men byggdes upp igen. Idag ägs herrgården av Turinge-Taxinge församlingar.

Turinge
En av östra Sörmlands märkligaste fornborgar är Kämstaborgen i Turinge. Den är från folkvandringstid (ca 500-600 e Kr) och hit tog sig befolkningen när det var oroliga tider. Som de flesta fornborgar ligger den svårtillgängligt på en höjd. Vill man ta sig dit så kan man ta vägen från Turinge kyrka mot Kämsta by.

Bruksperioden i Turinge började då Hertig Karl år 1590 genom ett privilegiebrev gav tillstånd åt Hans Ulfsson att starta en hammarsmedja vid Turinge ström. Verksamheten utvidgades och år 1680 startade ett stålbruk och ett manufakturverk för koppar- och järnbleck. Järnbruksepoken upphörde i mitten på 1800-talet och efterträddes av en period med tillverkning av papper. Verksamheten vid pappersbruket upphörde 1971.


Taxinge-Näsby gods
Taxinge slott, eller Taxinge-Näsby gods som det egentligen heter, ligger på en udde i Mälaren. På slottet finns en vida känd kak- och bakelsebuffé. Dagens ståtliga empirebyggnaden stod färdig 1813byggt av Anders von Wahrendorff efter C C Gjörwells ritningar. Kaféet ligger i huvudbyggnaden och i flyglarna längs konsthantverk.

Riksdrotsen Bo Jonsson Grip var den förste kände ägaren, under 1300-talet. Här var Bellman flitig gäst och August Strindberg tillbringade några somrar på Taxinge-Näsby gods som barn. Ett svärmeri från den tiden tros ha inspirerat honom att skriva dramat Fröken Julie. Här spelade Ingmar Bergman in filmen "Viskningar och rop".

Engelska parken har storslagen utsikt över Gripsholmsviken. Italienska trädgården är anlagd på en källare till ett av slottets ursprungliga orangerier. Den pittoreska trädgården inramas av väldoftande kaprifol. Från slottets ”round point” leder en tuktad lindallé fram mot franska trädgården. Slottsparken innehåller många detaljer som överraskar besökaren t.ex. en grotta, kanoner, duvslag, flera lusthus och en kinesisk pagod.

I skogarna i närheten av järnvägen ligger Drottningkällan, där Johan IIIs hustru Katarina Jagellonika sägs ha hämtat friskt vatten åt sin make när han satt fånge på Gripsholm. Järnvägen går idag till Läggesta där man kan byta till smalspårigt och åka ånglok till Mariefred.


Turinge kyrka
Turinge kyrka uppfördes under 1100-talet. Här finns ett gravkor som Erik Dahlberg ritade och lät uppföra åt sig och sin familj i slutet 1600-talet. (Erik Dahlberg var fältmarskalk, greve, arkitekt, befästningskonstruktör, tecknare, kartograf mm. Det är han som skapat Suecia Antiqua et Hodierna där en hel del 1600-tals "hus" finns nedtecknade.).
 I
kyrka finns Turingestenen, som är en stor runsten i röd sandsten, en av landets vackraste och mest kända. Stenen är två meterhög och 120 cm bred.


Fattigstugan
Vid Turinge kyrka, alldeles invid landsvägen, ligger fattigstugan. Den byggdes 1780 och kom att användas långt in på 1930-talet. Därefter har huset tidvis stått tomt och det var ganska förfallet, när det rustades upp i mitten av 1980-talet. Idag finns här en antikhandel.