Huddinge

Korta fakta

Geografiskt belägen söder om Stockholm.

Invånare år 2009: 94 209
år 2003: 86 927

Yta: 129 km2


Om kommunen

Kommunen är lite delad, mellan den östra och den västra delen, mellan dessa ligger skogen. Huddinge är fyllt av skogar och sjöar, men även stora bostadsområden. Hälften av Huddinges landareal bestod av skogs- och jordbruksmark i mitten av 1990-talet.

 Ortsnamnet Huddinge lär komma från ”de som bor på udden”, att jämföra med ordet vikingar ”de som bor i vikar”. På kommunvapnet är det en vårdkase för att påminna om äldre tiders varningssignaler. Vårbys kase lär ha stått på Vikingaberget. "Uddingarna" i ortsnamnet kan vara de som bor på udden vid "vårdbyn" (vid vårdkasen). Ironiskt nog tillhör numera stor del av Vårby och Vikingaberget Stockholms kommun.

Vårbyskatten från 900-talet, hittade en pojke som var ute att samla ris 1871. Den fanns i närheten av nuvarande E4 Fittja backe, Duvberget, det är en stor silverskatt som nu förvaras på Historiska museet. Det finns gott om fornminnen runt Vårby. Vid E4 Fittja backe ligger ett litet lusthus, där det än idag lär strömma vatten, Wårby Källa. 1708 blev den officiellt förklarad som hälsobrunn, men verksamheten avbröts 1751 efter en rad dåliga somrar. Idag finns Wårby bryggeri där.

Se www.huddinge.seAtt uppleva

Balingsholm, Flemingsberg, Gladö kvarn, Gömmaren, Hagalunds tvätterimuseum, Huddinge sjukhus, Kungens kurva, Kärnkraftverk, Lissma, Orlången, Paradiset, Segeltorp, Skogås, Snättringe, Stuvsta, Sundby gård, Tornberget, Trångsund, Vidja, Ågesta, Ågesta kärnkraftverk, Zetas trädgård


Zetas trädgård
1927 bodde Gösta Zetterqvist i ett litet hus på en sommarstugetomt i Segeltorp. Inspirerad av kinesisk trädgårdskonst satte han med vänners hjälp igång att odla upp sin tomt efter egna idéer och den ostasiatiska konstens alla regler. Ett par år senare öppnade han en blomsterkiosk vid vägkanten, men först 1960när han slutade sitt arbetet som sättare kunde han ägna sig åt trädgården och blomsterhandeln på heltid. 1975 tog landskapsarkitekt Folke Mattson över rörelsen och ville utöka det svenska växtsortimentet, efter honom har dottern Victoria tagit över. När man vandrat runt i trädgården kan man gå till trädgårdscaféet på Zeta's.

Kungens kurva
Den 27e september 1946 var kung Gustav V på väg hem i bil från en jakttur i Norrköpingstraken. Kungen hade tydligen bråttom hem, ty strax före kurvan påstås att han uppmanade chauffören att gasa på lite mera. Bilen skar in mot kanten och gled ner i diket. Ingen kom till skada.

Idag är Kungens kurva Sveriges mest besökta förortscentrum med massor av olika butiker. Det hela startade med att det småländska möbelföretaget Ikea ville öppna en affär i Stockholmstrakten och här fanns billig mark. 1965 stod den djärvt cirkelrunda byggnaden klar, inspirerad av konstmuseet Guggenheim i New York. Man introducerade självbetjäning och var mycket nytänkande gällande kunder och distribution. Innan Ikea var området glest befolkat och det var mest jordbruksmark med skogsklädda höjder och dalgångar.


Flemingsberg
Slumområdet med färggranna höghus från miljonprojektet som blev attraktivt! Här ligger det stora universitetssjukhuset, Novum forskningspark och här finns Södertörns högskola med 8000 elever.

Hagalunds tvätterimusuem
Vid Albysjöns strand har man återupplivat den gamla tvättladan som museum. Det var många som bodde en bit från stan som hämtade smutstvätt och lämnade rentvättat. Här blev det en tvätterirörelse av lite större mått. En epok från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skildras i museet. När man sett sig mätt på historien finns det möjlighet att fika i trädgården.

Sundby gård
 ligger vid Orlången. På Sundby finns både vandrarhem och värdshus. Värdshuset/caféet ligger precis vid sjön med härlig utsikt mot berg och skog runt sjön. Här finns möjlighet till bad och låna båt mm. Caféet (öppet dagligen) och värdshuset är värt ett besök, tel 08-74 92 17. Buss 709 från Huddinge station går förbi och ibland ner till gården. Gården är ursprungligen från 1700-talet och är omgiven av skogsområden att strosa i.

Vidja
En formborg på toppen av ett berg. Lätt att nå från slutet av Helmerdalsvägen. Underbar utsikt över sjön Orlången.

Ågesta
Ågesta friluftsgård vid Magelungens södra strand är ett känt ställe för frilufsare, dock är inte standarden idag som den var på sin glans tid.

Ågestasjön är en av Stockholmsområdets bästa fågelsjöar. Hit vandrar fågelskådare och andra för att med kikare och kamera upptäcka intressanta djurliv. Det finns en fågelmåskoloni i sjön och många djur häckar gärna i skydd av dessa skränande fåglar som skrämmer bort och avslöjar angripare på tidigt stadium. I våtmarkerna runt sjön finns inte bara fåglar utan även insekter och t ex fladdermöss av intresse.

Området mellan Orlången och Drevviken var vid slutet av stenåldern (3000-2000 f Kr) en mängd olika havsvikar av Littorinahavet. Det är från denna tid man hittat de äldsta spåren av människan i trakten, troligen använde de flacka strandängar till bete för boskapen. Fynden från bronsåldern (2000 f Kr - 500 e Kr) är betydligt sparsammare. På järnåldern därefter verkade det som det etablerades fast befolkning i området med gravar söder om Ågestasjön. Det finns också två fornborgar i närheten. Ett runstensfragment från omkring år 1050 visar hingsthetsning, ett folknöje på den tiden. Detta är en klenod.

 ,Ågesta gård ligger vid Ågestasjön, och i skrift omnämns gården första gången på 1330-talet. Nuvarande huvudbyggnad är från 1700-talet. Ågesta var en stor gård och på 1800-talet hade man ett 20-tal underlydande torp. Gården ägs idag av Stockholms stad och är centrum för skötseln av området, som idag ingår i Orlångens naturreservat. Boskap betar strandängarna och verksamheten kompletteras av ridskola. Vattenståndet i sjön varieras för att gynna djur- och växtliv. Barnen som bodde här på Ågesta förr i tiden gick i skola i Balingsta och fick nöjet att promenera dit ...


Ågesta kärnkraftverk

Vid Ågesta finns det första svenska kommersiella kärnkraftverket. Det började byggas 1958, och kom i drift 1964 men lades ner 1974. Tanken (=reaktorn?) togs in 1961. Allt är svensktillverkat. Ågesta drevs med naturligt uran (ej anrikat) och tungt vatten. Man använde i princip inhemskt bränsle – fast vattnet var importerat från Norge. Det fanns många synliga byggnader inom anläggningen, men de viktigaste delarna ligger inne i berget. Väggarna i berget är plåtklädda och man har lyckats mycket bra i dräneringen av dagsvatten, så plåten är i gott skick på de flesta ställen och vatten tränger inte in. Anläggningen var igång under tiden oktober till april och var stängd för underhåll under sommarhalvåret. Vid drift var man fyra personer i kontrollrummet, den som hade jouren vid kontrollbordet fick ej lämna den mer än två meter utan att skaffa en ersättare. Den producerade värmen forslades efter att passerat ett antal värmeväxlar inne i anläggningen till värmeverket vid Farsta strand. Det är ca 3 km till Farsta strand och frakten sker i kulvertar 40 m under jord och sjö. Idag ligger driftkostnaden på runt 1 miljon per år, men att riva anläggningen skulle kosta så mycket att man inte anser sig ha råd med det.

Det fanns ett kärnkraftverk före detta i Ågesta. Ett av de första kärnkraftverken i världen låg vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och startades 1954 och var i drift till 1976. Sverige var tidigt långt framme när det gällde kärnkraftverk och har stor erfarenhet av det.


Lissma
Namnet Lissma anses vara mycket gammalt och tolkas som ett sjönamn "ån med de öppna, ljusa strängderna". Gården Lissma ligger vid Gamla Nynäsvägen som lite undanskymd och numera ganska isolerad bland vägarna. På gårdens gamla områden har man hittat stenåldersboplatser, några kan t o m härröra från omkring år 7000 f Kr!! På Stockholms högsta berg, Tornberget 111 m ö h, har man hittat fynd från människor som levde vid tiden direkt efter istiden. Det var nog inte så mycket än detta höga berg som syntes ovan vattenytan då...

Torpet Paradiset är en utgångspunkt för vandringar i skogarna. Runt omkring finns sommarstugeområden och mycket orörd skog och myrmark. Längs Lissmaån finns gravfält som syns tydligt när man färdas på vattnet, dessa har visat sig använts under mer än tusen år, med tyngdpunkt under folkvandrings- och vendeltid. Torpet Paradiset ligger längs Sörmlandsleden och det finns övernattningsmöjligheter här. Området är numera del i Paradisets naturreservat. Mer information hittar du på www.paradiset-hanveden.se. Det finns mycket trevlig skog att vandra i - och kanske plocka svamp och bär i. Vem vet du kanske stöter på en förvånad älg!

 
Gladö kvarn
ett sommarstugeområde vid Kvarnsjön där folk mer och mer blivit åretruntboende. Hit går inga bussar i reguljär trafik, utan man får ringa efter bussen.

Balingsholm
Herrgården byggdes 1906 och köptes av hovförvaltningen som bostad till prins Erik, son till Gustav V och drottning Viktoria. Nästa ägare blev Frank Hirsch och hans familj som lät bygga om och modernisera herrgården. Balingsholm ligger vackert vid sjön Trehörningen.