Håbo

Korta fakta

Geografisk belägen nordnordöst om Stockholm vid Mälaren, Uppsala län.

Invånare år 2003: 18 067

Yta: 142 km2 därtill kommer 45 km2 av Mälaren.

Socknar: Skokloster, Häggeby, Yttergran och Kalmar.

 


Om kommunen

Håbo ligger i Uppsala län, Uppland, men Stockholms pendeltåg går till Bålsta, så ur den synvinkeln är det en del av Stockholms förstäder.

Bålsta är samhället, men det finns en hel del boende i slottsskogen och Söderskogen i Skokloster också. Håbo är Sveriges företagstätaste kommun med många småföretag och några lite större.

Se www.habo.seAtt uppleva

Bålsta, Musse Pigg, Skokloster


Musse Pigg-museum
I Bålstas utkant finns detta. Det är Lars Åberg som öppnat sin samling av Musse Pigg prylar och annat med serieanknytning för allmänhetens beskådande i ett museum sedan sommaren 2002. Det är inhyst i en gammal ladugård som är smakfullt upprustat.

Skokloster

Halvön är haft boende sedan bronsåldern (1800-500 f Kr). Under äldre järnålder (500 f Kr - 500 e Kr) slog sig folk ner här mer permanent och startade med att bruka jorden.

Slottet uppfördes av Carl Gustaf Wrangel år 1654-77, den ursprungliga arkitekten var tysk och detta har gett slottet sitt för svenska förhållanden annorlunda utseende. En av C Gs döttrar ärvde slottet som senare överlät det till sin son Abraham Brahe, sedan var slottet inom Brahesläkte ända till 1930 då ätten dog ut. 1967 kom slottet i statens ägo. Idag är det ett av världens främsta barockmuseer. Slottet är öppet för besökare och mycket händer runt slottet, bl a medeltida marknader och tornerspel

Skokloster kyrka är från 1200-talet, då en klosterkyrka för cisterciensernunnor som bodde på Sko gård.

I Skokloster finns också ett motormuseum.

Man kan åka båt från Stockholm till Skokloster, det var ju så det var tänkt från början ...