Gnesta

Korta fakta

Geografiskt belägen sydsydväst om Stockholm, i Södermanlands län.

Invånare år 2003: 9 906

Yta: 461 km2


Om kommunen

Även om Gnesta tillhör Sörmland och är utanför Storstockholmsområdet, så räknas den dit i vissa sammanhang. bland annat går det att ta Stockholms pendeltåg till Gnesta.

Detta var en ganska isolerad bygd tills järnvägen kom hit. Då visade det sig att Gnesta låg på rätt avstånd från Stockholm, snälltåget klarade sträckan på 2,5 timme och efter den tiden var det dags för service. Gnesta station försågs därför med pumpar för vattenförsörjning och ett kollager. Vid sekelskiftet sysselsatte detta 60 personer. Järnvägen kom hit i november 1861. Tåguppehållen gav Gnesta dess första turistattraktion: Järnvägsrestaurangen - Oscar II hade egen stol på Gnesta Järnvägsrestaurang där också Prinsen av Wales och Kungen av Portugal kom att äta.

Köpingen Gnesta bildades runt år 1950 genom sammanläggning av församlingarna Frustuna och Kattnäs. Under 1974 till 1991 var Gnesta del av Nyköpingskommun, men från 1992 var Gnesta åter självständigt.

Se www.gnesta.seAtt uppleva

Aspa, Björnlunda, Eriksgatan, Frustuna, Gryt, Stjärnhov, Skottvångs gruva, Solbacka, Södertuna slott


Solbacka
var förr en internatskola men idag är det konferensanläggning med sporthotell och sporthall med olika typer av banor. Den tidigare verksamheten finns bevarad i inernatskolemuseet.

Skottvångs gruva
Här bröts järnmalm från 1500-talet till 1920. Det var den mest kända gruvan i Åkers bergslag, inte minst bekant därför att den var 300 m djup och därmed en av de djupaste i landet. Idag kan man än besöka gruvbyn med det som fanns vid en modern gruva på1800-talet: smedjor, gruvstuga, maskinhus samt en replica av ett lavtorn (där malmtunnorna togs upp ur gruvan). Man kan titta in i museet där bruksföremål från gamla tider och fram till 1945 då verksamheten slutgiltigt upphörde i området. Skottvång ligger längs Sörmlandsleden - oerhört vackert runt här! Ska du gå någon sträcka av Sörmlandsleden - så välj denna!

Eriksgatan
är en cykelled som börjar vid Hembygdsgården i Björnlunda och går ner till Aspa. Eriksgata är "den färd som den nye konungen enligt de svenska medeltidslagarna hade att företaga genom rikets viktigaste landskap". Det var genom att rida Eriksgata som kungen blev erkänd a landskapets lagmän och invånare, en bekräftelse på tronvalet i Uppsala. Eriksgatan har gått från Strängnäs till Bråviken och runstenar invid vägen tyder på att folk färdats här redan under vikingatiden och den är kantad av kulturminnen och vackra naturområden. Informationstavlor finns på några ställen. Leden är markerad med blå kungsfärg och bokstaven E prydd med kunglig krona.

Björnlunda
Här har man sammanfört ett dussintal byggnader i en vacker eklund, varav några från början av 1700-talet. Här finns hembygdsmuseum, loftbod, smedja, kryddgård och herrskapsdass. Vandrarhemmet lär vara ett av de vackraste. Björnlunda kyrka är från slutet av 1100-talet.