Thailand - floden Kwai


Bron över floden Kwai - den riktiga bron, inte filmens bro
Bron används inte längre för ordinarie järnvägstrafik.


 


längs floden


 


Ett lagom hus
 


Järnvägen var tänkt att gå mellan Bangkok och Rangoon
Man kan åka från Bangkok och bra bit mot Burma med järnvägen än idag.
Floden Kwai ligger längs vägen. Resan tar några timmar.
 

till nästa sida - flodmarknad

åter till sidan innan - Bangkok